Barn, ungdom og foresatte kan henvende seg til Lavterskelteamet uten henvisning for rask konsultasjon, hjelp og samtaler. Også fagpersoner eller andre som er bekymret for barn eller ungdoms psykiske helse kan henvende seg for konsultasjon.

Teamet består av psykologspesialist fra Tromsø kommune, samt psykologspesialist og klinisk pedagog fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), UNN.

Kontakt oss

Pga stor pågang samt redusert bemanning i Lavterskelteamet er vi kun tilgjengelig for telefonkonsultasjoner frem til sommeren.

Lavterskelteamet har sommerstengt i juli.
 

Telefon: 904 76 058
Telefontiden er 0830-1500 Hver tirsdag og torsdag, samt onsdager i oddetallsuker.
(Lunsj 1130-1200).
E-post: lavterskelteamet@tromso.kommune.no

Du vil da bli satt opp til en telefonkonsultasjon hos en av våre terapeuter. Telefonkonsultasjonene er hver torsdag kl 08.30 - 11.30.
Pr i dag er det ca 14 dagers ventetid fra første henvendelse til du blir kontaktet pr telefon.

Besøksadresse
Sentrum helsestasjon, Austadbygget, Killengreens gate 7 - 11, 5. etasje, 9008 Tromsø

Åpningstider
0800 – 1530. Hver tirsdag og torsdag, samt onsdager i oddetallsuker.


 

Lavterskelteamets tjenestetilbud

  • Kartlegge psykisk helsetilstand og livssituasjon. Bidra til å avklare hva barnet/ungdommen og familien ønsker hjelp til, og vurdere hvor et tilbud bør gis.
  • Kan i samarbeid med barnet/ungdommen og familie og nettverk bistå enten med videre henvisning til spesialisthelsetjenesten, eller hjelp til igangsetting av tiltak i kommunen.
  • For de barn/ungdommer som må vente på et tilbud i spesialisthelsetjenesten kan teamet dersom ønskelig, bidra til igangsetting av tiltak i ventetiden.
  • Tilby et kortvarig samtaletilbud til barn/ungdom og familier der dette antas å være tilstrekkelig.
  • Delta i samtaler/møter med barn, ungdom, lærere eller andre fagpersoner.
  • Lavterskelteamet er ambulerende og gir et tilbud nærmest mulig brukeren f.eks på skolen, helsestasjon, barnehage eller hjemme.
Tilbud bør kunne gis innen fire uker etter at bekymring meldes.

Nyttige lenker og dokumenter