Administrasjonsutvalget er et partsammensatt utvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre de avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Se møtekalender for møtedatoer.

Administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innenfor sitt ansvarsområde herunder:
  • Overordnede personalpolitiske retningslinjer og reglement
  • Prinsipielle spørsmål som berører ansattes rettigheter knyttet til omstilling, effektivisering, rasjonalisering, omorganisering og organisasjons- og kompetanseutvikling.
  • Tolkning og praktisering av personalpolitiske retningslinjer og reglement
  • Ankeinstans for mindretallsanker fra kommunens tilsettingsutvalg ved påstand om saksbehandlingsfeil