Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september 2015. I Tromsø er det også valgdag søndag 13. september.
Du må stemme i egen kommune på valgdagene, men du kan forhåndsstemme fra 1. juli til og med 11. september.

Informasjon om valget

Se valg.no for flere opplysninger om valget i 2015.

Valglister Kommunestyrevalget 2015

Her kan du laste ned valglister med kandidater - Kommunestyrevalget 2015.
Valglisten ble lagt ut til offentlig ettersyn etter valglovens § 6-6. Valglisten er også tilgjengelig på Servicetorget i rådhuset.

Vil du vite mer? Se regelverket om krav til og behandling av listeforslag.

Hvem har stemmerett?

§ 2-1.Stemmerett ved stortingsvalg

(1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
(2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

 

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknadsskjema om slik innføring er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen.Vil du heller skrive et vanlig brev, må du huske å få med de opplysninger det spørres om i skjemaet. 

Vil du innføres i manntallet i Tromsø kommune kan du sende en skriftlig henvendelse til: Tromsø kommune, Valget, Postboks 6900, 9299 Tromsø. Du kan også benytte vårt elektronisk søknadsskjema.

Søknaden må være kommet inn til valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt i Norge innen valgdagen 14. september 2015 kl. 21.00.

Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Stemmesteder og tider

Valgting søndag 13. september og mandag 14. september 2015.
 
Krets Valgkretser/lokaler Søndag Mandag
01 SENTRUM 
Rådhuset
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
02 BJERKAKER
Bjerkaker skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
03 SOMMERLYST                    
Sommerlyst skole, Gymnastikksalen
 
16.00 - 20.00
 
 
09.00 - 21.00
04 MORTENSNES                          
Langnes skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
05 BREIVIKA                      
Forskningsparken Møtesenter
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
06 STAKKEVOLLAN                   
Stakkevollan skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
07 HAMNA                           
Hamna skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
08 KVALØYSLETTA                           
Kvaløysletta skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
09 KALDFJORD                       
Kaldfjord skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
10 TROMSDALEN
Tromsdalen Kulturhus, KULTA
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
11 TOMASJORD                      
Tromstun skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
12 KROKEN                        
Kroken skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
13 SKITTENELV                     
Skittenelv skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
14 FAGERENG           
Fagereng skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
15 REINEN           
Reinen skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
16 SJURSNES            
Sjursnes skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
18 LAKSELVBUKT                    
Grendehuset
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
19 RAMFJORD                     
Ramfjord skole
 
16.00 - 20.00
 
09.00 - 21.00
21 MALANGSHALVØYA                  
Vikran skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
22 STRAUMSBUKTA                    
Straumsbukta skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
25 BRENSHOLMEN                       
Brensholmen skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
26 KATTFJORD                      
Kattfjord skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
28 TROMVIK                                                       
Tromvik skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
29 VENGSØY                        
Vengsøy skole, Grendehuset
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 16.00
31 TRONDJORD                      
Trondjord skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 19.00
32 SKOGVIK
Skogvik skole
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 16.00
33 RINGVASSØY                     
Ungdomshuset Indre Kårvik
 
16.00 - 20.00
 
10.00 - 18.00

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet som er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2015, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

På valgkortet du får tilsendt står det i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken valgkrets du tilhører, samt åpningstidene i kretsen. At du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke mottar valgkort innen 6. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Du kan klage på følgende måter:
- Sende skriftlig henvendelse til: Tromsø kommune, Valget, Postboks 6900, 9299 Tromsø
- Benytte vårt digitale søknadsskjema https://kommune24-7.no/1902/709652

Tidligstemming

Du kan stemme fra 1. juli 2015 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

I perioden 1. juli til og med 9. august må du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort

Husk legitimasjon

Her kan du forhåndsstemme

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september.

På Rådhuset kan du stemme:
  • 10.august - 4. september alle hverdager fra kl. 09.00-15.00
  • 7. september -10. september fra kl. 09.00-18.00
  • 11.september fra kl. 09.00-15.00

I tillegg avholdes forhåndsstemmemottak på følgende steder:  

11. august            Mortensnes sykehjem kl. 11.00-13.00
12. august            Sør-Tromsøya sykehjem kl. 11.00-13.00
13. august            Kvaløysletta sykehjem kl. 11.00-13.00
18. august           Havtun Bo- og servicesenter kl. 11.00-13.00
19. august            Heracleum Bo- og servicesenter kl. 11.00-13.00
20. august            Omsorgstjenesten Jadeveien kl. 11.00-13.00
21. august            Lakselvbukt Bo- og servicesenter kl. 10.00-11.00
                            Sjursnes Bo- og servicesenter kl. 13.30-14.30
24. august            Mortensnes sykehjem avd. Tromsøysund kl. 10.00-12.00
25. august            UiT avd. for allmennlærerutdanning kl. 12.00-15.00
26. august            Tromsø fengsel kl. 12.00-15.00
27. august            Rehab.senter Nord-Norges kurbad kl. 10.00-12.00
28. august            Åsgård sykehus kl. 12.00-15.00
31. august            Laureng Bo- og servicesenter kl. 11.00-13.00
1. september       UiT kl. 11.00-15.00
2. september      UiT kl. 11.00-15.00
                           Seminaret Bo- og rehabiliteringssenter kl. 11.00-13.00
3. september      UiT kl. 11.00-15.00
                            Kroken sykehjem kl. 11.00-13.00
7. september      Jekta Storsenter kl. 13.00-18.00
                            Amfi Pyramiden kl. 13.00-18.00
                            Nerstranda Senter kl. 13.00-18.00
8. september      UNN kl. 10.00-15.00
                            Jekta Storsenter kl. 13.00-18.00
                            Amfi Pyramiden kl. 13.00-18.00
                            Nerstranda Senter kl. 13.00-18.00
9. september      UNN kl. 10.00-15.00
                            Jekta Storsenter kl. 13.00-18.00
                            Amfi Pyramiden kl. 13.00-18.00
                            Nerstranda Senter kl. 13.00-18.00
10. september     UNN kl. 10.00-15.00
                            Jekta Storsenter kl. 13.00-18.00
                            Amfi Pyramiden kl. 13.00-18.00
                            Nerstranda Senter kl. 13.00-18.00

Slik forhåndsstemmer du i utlandet

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 14. september 2015, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.
Du kan forhåndsstemme i utlandet fra fredag 1. juli til og med fredag 4. september 2015. 

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen valgdagen mandag 14. september kl. 21. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme i perioden 31. august til og med  11.september.
Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen der.
Søknaden må inneholde navn, adresse, personnummer og telefonnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Du kan søke på følgende måter:
  Frist for å søke om å få avgi forhåndsstemme der du oppholder deg er onsdag 9. september 2015 kl. 15.00.

Valgstyre

Valgstyret består av følgende medlemmer Deres personlige varamedlemmer er
Jens Johan Hjort (leder) Marie Fangel
Anni Skogman (nestleder) Helga Marie Bjerke
Rolleiv Lind Frid E. Fossbakk
Jan Blomseth Charlotte U. Larsen
Kristin Røymo Brage L. Sollund
Gunhild Johansen Ann Sissel Enoksen
Jens Ingvald Olsen Brynmor Evans

Vil du bli valgmedarbeider?