​​​​

Tilbudet

Flyktningehelsesøster
Mottaksamtale, kartlegging og info
Oppfølging
Vaksinasjon
Barn følges opp etter program for helsestasjon

Flyktningelege
Tuberkuloseundersøkelse og anbefalte screeningdundersøkelser
Legetime ved  behov
Oppfølging ved behov

Psykiatrisk sykepleier
Kartlegging av psykiske plager
Samtaler

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider
​Mandag -torsdag  8.30 - 15.00

​Lege Johanna Laue 90608340 mandag/tirsdag/onsdag
​Helsesekretær Anne Asla Bentzen ​48009283 mandag/tirsdag/torsdag
​Helsesøster Kamilla Sofie Thorsteinsen 95402105 mandag - torsdag
​Helsesøster May Elin Sømhovd 95804962 mandag - torsdag
​Psykiatrisk sykepleier Reetta Vuorinen tirsdag/onsdag/torsdag

Adresse Killengrensgt 7-11,9008 Tromsø

​Resepsjon 48249684

Felles epost
migrasjonshelseteamet@tromso.kommune.no

Ved behov for jordmor send epost til
jordmortjenesten@tromso.kommune.no