Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brensholmen skole

Prosjektet Brensholmen skole omfatter ny kombinert barne- og ungdomsskole. Det skal fortsatt være en kombinert skole for trinn 1- 10, med et elevtall på 100 og lærere/ansatte på 20.

Brensholmen skole består av en eldre del som er bygd på 1950- tallet og den nyere delen fra 70-tallet. I tillegg er det gymnastikksal og svømmehall med dusj og garderober i underetasjen. samt bibliotek. Den nye skolen skal integreres med eksisterende gymnastikksal og svømmehall, som også skal få ny fasade som en del av prosjektet. Innsiden skal også pusses opp i henhold til gjeldende standarder.

Den eldste delen av skolen som ligger mot nord skal sammen med en brakkerigg benyttes til midlertidig skole i rive- og byggeperioden (6- 10. klassetrinn). Det er gjort oppgraderinger av den eldste delen for å kunne tilby moderne fasiliteter i perioden. Dette betyr at siste rest av rivning og sluttføring utomhus først kan skje etter at den nye skolen er tatt i bruk. Det er derfor fokus på å tilrettelegge for fysisk skille mellom byggeplass og midlertidig skoleareal i rive- og byggefasen.

Tromsø kommune og utbygningsenheten har et stort fokus på å redusere elevenes tid i midlertidige undervisningsbygg. Det har derfor vært et fokusområde under planleggingen/ prosjekteringen for å legge til rette for en raskere byggemetode.
 
  • Ferdigstilling: Påsken 2019
  • Størrelse på bygg: 2040 m2 (BTA) nybygg eksklusive eksisterende svømmehall og gymsal, samt utvendige arealer og boder. Eksisterende svømmehall og gymsal er 1058 m2 (BTA).
  • Dimensjonert for: 100 elever og 20 ansatte
  • Tekniske detaljer: kombinert skole, universal utforming, passivhus og modulbygg

Hvor ligger det?
Skoletomta er i dag bestående av to gårds- og bruksnr. gnr/ bnr, 169/26 og 169/27 og er på ca 8 daa. Tomta er regulert til offentlig formål gjennom reguleringsplan 504/505 stadfestet 24.06.82. Adressen er Austeinvegen 1, 9118 Brensholmen.

Spørsmål kan rettes til Seksjon for utbygging.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: