Her har vi samlet alle VA-relaterte søknader og skjemaer. 

Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss på tlf. 916 91 210, eller e-post va.kundeservice@tromso.kommune.no

NB! PDF-skjema må lastes ned og lagres før det fylles ut. 
 

VA-søknad

Fylles ut ved for eksempel ny tilknytning, endret bruk av boenheter eller lignende.
Til søknad

 

VA-melding

Meldingen skal fylles ut ved utvendig VA-arbeid, og redegjør for arbeidet som skal utføres. Det er kun godkjente aktører / foretak som skal fylle ut og levere meldingen, for eksempel en rørlegger.
Meldingen fylles ut via Geomatikks kundeportal
 

VA-ferdigmelding

Meldingen redegjør for alle tiltak og alt arbeid som er utført. Meldingen skal fylles ut og leveres av aktør / foretak som utførte arbeidet, seinest tre uker etter ferdigstillelse.
Meldingen fylles ut via Geomatikks kundeportal


Gravemeldingsskjema

Fylles ut dersom du skal grave i eller ved offentlig grunn.
Til skjema
 

Kumskjema

Gjelder for entreprenør, utbygger og lignende.
​Til skjema (DOC) (PDF)
 

Utslippstillatelse

Fylles ut ved etablering av mindre avløpsanlegg, for eksempel ved installasjon av slamavskiller.
Til søknad


Registreringsskjema fettutskiller

Gjelder for virksomheter. NB! Nyinstallasjon krever egen VA-søknad. Les mer under «Informasjon til virksomheter»
Til skjema


Utslippssøknad for påslipp av oljeholdig avløpsvann

Gjelder for virksomheter. NB! Nyinstallasjon krever egen VA-søknad. Les mer under «Informasjon til virksomheter»
Til søknad


Søknad vannmåler

Alle næringseiendommer og offentlige virksomheter skal ha vannmåler. Om det lønner seg for deg som privatperson å ha vannmåler avhenger av forbruk. Les mer under "Informasjon til private". Vannmåler skal installeres av fagfolk, og søknad om vannmåler må være godkjent før installasjonen kan utføres.
Til søknad
 


Sjekkliste for tekniske detaljplaner for VAO

Gjelder for utbygger.
​Til sjekkliste