Legemiddelnettverket fagkonferanse 10. oktober 2018 Presentasjoner Nyttige dokumenter og lenker
Om legemiddelnettverket
​Legemiddelnettverket i Tromsø kommune ble etablert i 2016. Nettverkets mandat er å komme med råd og forslag til forbedringsarbeid innen legemiddelbruk og legemiddelhåndtering. Nettverket er et møtepunkt for å diskutere legemiddelutfordringer og viktige satsingsområder.

Deltakere i nettverket er: kommunefarmasøyt, kommuneoverlege, sykehjemsoverlege, fastlege, systemansvarlig i Profil, sykepleier/vernepleier og fag- og kvalitetskoordinatorer fra seksjonene sykehjem, hjemmetjenester, oppfølgingstjeneste og helsetjeneste, Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms fylke (USHT)) og Regionalt kompetansesenter for legemiddelinformasjon i Nord-Norge (RELIS).