Legemiddelnettverket i Tromsø kommune ble etablert i 2016. Nettverkets mandat er å komme med råd og forslag til forbedringsarbeid innen legemiddelbruk og legemiddelhåndtering. Nettverket er et møtepunkt for å diskutere legemiddelutfordringer og viktige satsingsområder.

Deltakere i nettverket er: kommunefarmasøyt, kommuneoverlege, sykehjemsoverlege, fastlege, systemansvarlig i Profil, sykepleier/vernepleier og fag- og kvalitetskoordinatorer fra seksjonene sykehjem, hjemmetjenester, oppfølgingstjeneste og helsetjeneste, Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms fylke (USHT)) og Regionalt kompetansesenter for legemiddelinformasjon i Nord-Norge (RELIS).

Legemiddelnettverket i Tromsø kommune inviterer til fagkonferanse 10. oktober.

Tema: «Legemiddelvurderinger til geriatriske pasienter – en balansekunst»
Sted: UiT, store auditorium på MH, Breivika, Tromsø
Påmeldingsfrist: 1. oktober
Konferansen er gratis. Bindende påmelding. Fravær vil bli fakturert med kr 500
  • Endelig program kommer i august
  • Det vil være mulig å følge konferansen via streaming - lenke til streaming legges ut i september
  • Du vil få en bekreftelse på e-post når du har meldt deg på
Geriatriske pasienter er en pasientgruppe som ofte har mange diagnoser og komplekse sykdomsbilder, hvilket innebærer at man ikke kan følge diagnosespesifikke forløp til punkt og prikke. Pasientene har hyppige innleggelser på sykehus, Helsehuset og korttidsopphold i sykehjemmene. Gode pasientforløp og informasjonsflyt mellom behandlingsinstansene er en utfordring. Hvordan vurdere nytte av legemiddelbehandling i forhold til belastning legemidlene påfører pasienten? Vi vil sette fokus på hvordan man finner frem til riktig behandling for hele pasienten.