Utekontakten er et forebyggende og frivillig tiltak for ungdom mellom 13 og 23 år. Ungdommene presenterer ulike problemstillinger: Skole, familie, rus, psykisk helse, bolig, arbeid, etc.

Ungdommer som ønsker kontakt med oss kan ringe, sende e-post/sms, eller komme innom. Foreldre/pårørende kan også gjerne kontakte oss. 

Utekontakten driver undervisnings- og informasjonsarbeid, både om utekontaktarbeid generelt, og innenfor de fagområdene vi arbeider spesielt med, som for eksempel rusproblematikk.

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Telefon: 913 92 379
E-post: utekontakten@tromso.kommune.no

Postadresse: Utekontakten i Tromsø, Postboks 1137, 9261 Tromsø
Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 3A

Avdelingsleder: Tone Bakke
Telefon: 959 84 014

Bemanning alle dager fra kl. 08.30 - 15.30 der vi kan nås på telefon. I tillegg har Utekontakten åpent hus - såkalt stuetid - tirsdag kl.15.00 - 16.50 og torsdag kl. 18.00 - 20.00. Vi er ofte ansatte på huset også utenom disse tidene.

Vårt tilbud

  • Oppsøkende virksomhet i Tromsø sentrum og på ungdoms- og videregående skoler
  • Møtepunkt for ungdom i Utekontaktens lokaler
  • Støttesamtaler
  • Oppfølging i forhold til andre deler av hjelpeapparatet
  • Rådgivning og praktisk hjelp
  • Holdningsskapende diskusjoner i et sosialt fellesskap med deltakende voksne. Utekontakter driver også ulike aktiviteter på ettermiddag og kveldstid. Tilbudene er gratis.

Utekontakten driver undervisnings- og informasjonsarbeid, både om utekontaktarbeid generelt, og innenfor de fagområdene vi arbeider spesielt med, som for eksempel rusproblematikk.