Det er ikke krav om henvisning fra lege ved bestilling av time og behandling hos privat fysioterapeut - se oversikt over private fysioterapeuter i avsnittet under.

For å få behandling hos kommunal fysioterapeut kreves det rekvisisjon fra lege. Behov og forhjelpemiddelformidling meldes til Rehabiliteringstjenesten.

Telefon: 77 75 79 00
Adresse: Seminarbakken 1, 9008 Tromsø

Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester

Hvordan prioriteres du

Prioriteringer for tilbud fra fysio- og ergoterapeuter for alle aldersgrupper

  • Brukere med akutt problemstilling
  • Brukere med brått funksjonstap der det er stor mulighet for å gjenvinne aktivitetsfunksjon
  • Brukere som har vært innlagt på døgnrehabiliteringsavdelingen og som trenger videre oppfølging.
  • Brukere i terminal fase der tiltak vil virke smertedempende
  • Brukere med begynnende funksjonsfall der det er store muligheter til å gjenvinne aktivitetsfunksjon eller forebygge ytterligere funksjonsfall
  • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom med fare for reduserte muligheter til gjennomføring av daglige aktiviteter som lek, skole/ utdanning, arbeid, personlig stell
  • Kroniske lidelser med akutt forverring
  • Barn 0-18 år på spesialavdelinger i kommunen.
  • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom uten akutt problemstilling.

Hjelpemidler

Behov for hjelpemidler? Hjelpemiddelservice jobber for best mulig service og hjelp til brukere av hjelpemidler.

Privat fysioterapi

Oversikt over selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som har driftsavtale med Tromsø kommune:

Aurora fysioterapi og akupunktur
Telefon: 77 67 77 88
Adresse: Paul Bjørviks gate 1, 9008 Tromsø

Brygga Fysioterapi
Telefon: 915 11 377 (telefon treffetid kl. 11.30 - 12.30)
Adresse: Stortorget 4, 9008 Tromsø

Centrumsklinikken
Adresse: Sjøgata 31/33, 9008 Tromsø
Hjemmeside

Grønnåsenklinikken
Adresse: Dramsvegen 206, 9010 Tromsø
Hjemmeside

Institutt for manuell terapi
Adresse: Nerstranda 9, 9008 Tromsø
Hjemmeside

Johnny Svendsen fysioterapi
Telefon: 915 63 841
Adresse: Øvre Markveg 29, 9011 Tromsø
Tilbyr hjemmebehandling til eldre, etter henvisning fra lege.

Lie fysio- og psykomotorisk fysioterapi
Telefon: 77 60 00 10
Adresse: Mellomvegen 50, 9007 Tromsø

Nina Henriksen fysioterapi
Telefon: 905 64 613 
Adresse: Kapteinvegen 50, 9014 Tromsø
Tilbyr behandling til barn i barnehage/ skole, etter henvisning fra lege.

Ramfjord fysioterapi
Adresse: 9027 Ramfjordbotn
Hjemmeside

Sjølund fysioterapi og akupunktur
Telefon: 77 60 90 20
Adresse: Sjølundvegen 9, 9016 Tromsø

Stortorget manuell terapi og fysioterapi
Telefon: 77 65 58 40
Adresse: Stortorget 4, 9008 Tromsø

Tanja Johansen psykomotorisk fysioterapi
Telefon: 920 17 365
Adresse: Mellomveien 50, 9007 Tromsø
E-post: tanja@johansenfysioterapi.no