Vi tilbyr rask helsehjelp, samtaler og gruppetilbud til personer med utfordringer innenfor rus, psykiske helse og rusmiddelavhengighet som ønsker endring i eget liv. Vi tilbyr hjelp hos psykolog eller andre med kompetanse på området.

Vi gir også råd og veiledning til pårørende til brukergruppen. Dersom du ønsker å gi en bekymringsmelding i forhold til rus og psykisk helse, ta kontakt med oss. Bruk kontaktskjema under. 

Det er dessverre på grunn av ferieavvikling inntaksstopp i avdelingen. De som melder sitt behov via kontaktskjemaet vil bli oppringt i september. Vi beklager at vi må innføre inntaksstopp.

Følg oss gjerne på vår Facebookside

Slik kommer du i kontakt med oss

AdresseSøndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø
E-post - Husk å ikke sende personopplysninger i e-posten.

Du kan henvende deg via kontaktskjemaet under. Velg det alternativet du tenker kan passe best for deg og din utfordring. Vi vil ta kontakt med deg på telefon, hvor vi kartlegger om vi har et tilbud som kan passe for deg. Du vil bli oppringt mandager eller torsdager fra klokken 12:00. Vi anbefaler deg å være tilgjengelig på telefon i dette tidsrommet.

Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig. Henvisninger kan, dersom det er ønskelig, sendes elektronisk. Vi ber om at henvisningen sendes til Losen lavterskelsenter (ikke Sosialmedisinsk senter som tidligere).
 

Hvordan søke hjelp hos oss?

Du kan selv kontakte oss for å få informasjon om vårt behandlingstilbud. Du trenger ikke henvisning fra fastlege. Bruk kontaktskjemaet nederst på siden. Der kan du velge om du ønsker å bestille time eller en samtale med oss. Der kan du også melde deg på våre kurs og samtalegrupper. 
 
Etter at du har bestilt time vil du bli kontaktet av en av oss. Vi ringer deg på mandager mellom 1000 og 1230 eller torsdager mellom 1230 og 1500.

Din henvendelse blir vurdert i vårt inntaksteam, og du vil få tilbakemelding når behandling kan starte. Vi vurderer meldinger som kommer inn og gjennomfører vedtak der det er nødvendig.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til deg med angst og depresjon i mild til moderat grad, samt søvnvansker, som ikke antas å ha behov for mer enn et kortvarig hjelpetilbud. Behandlingen er basert på kognitiv terapi der du tilbys veiledet selvhjelp og/eller kurs rettet mot din aktuelle problematikk. Målet med behandlingen er å redusere symptomene, samt styrke funksjonen og livskvaliteten for deg som mottar hjelp. Å styrke arbeidsevnen og forhindre fravær er også et vesentlig mål.

Ettersom behandlingstilbudet innebærer aktiv deltagelse i og mellom timene er det viktig at du er motivert for dette. Du må være over 18 år, og tilbudet er gratis. Behandlingsteamet er tverrfaglig sammensatt.

RPH er ikke et egnet tilbud for problematikk av mer omfattende art, som eksempelvis psykose, personlighetsforstyrrelser, rus eller akutte kriser.

Grunnet stor pågang, samt utvikling av behandlingstilbudet, vil vår kapasitet til å ta imot nye brukere være noe redusert en periode fremover. Det er derfor viktig at personer som henvises RPH er innenfor vår målgruppe.

Rask rushjelp/RoP

Losen lavterskelsenter har dessverre ikke mulighet til å gi tilbud til nye brukere før etter 1. september. Dette skyldes lav bemanning. Bekymringsmeldinger og anmodninger om tiltak etter § 10 i Helse- og omsorgstjenesteloven vil bli prioritert.

Kurs - Rask rushjelp/ RoP
Er du motivert for endringer og ønsker en samtale med oss. Ønsker du oppfølging i påvente av behandlingstilbud? Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nederst på siden.

Behandlingsplan
Alle som går i samtaler hos oss får en behandlingsplan. Vårt behandlingsteam består av sosionomer, ergoterapeuter og psykolog.

Pårørende kan ta kontakt med oss for informasjon om tilgjengelige tilbud til psykisk syke og rusavhengige.

Ettervern: Ettervern rus i Tromsø kommune finner du i avdeling Værftet aktivitetssenter.
 
Er du i kontakt med en person som er motivert for endring og ønsker en eller flere av tilbudene under, kan du henvise til Losen lavterskelsenter.
 • Kartlegging av rusbruk. Med eller uten videre samtaler/behandling etterpå.
 • Rusmestringssamtaler til personer som står i fare for at rusbruken går ut over arbeidsliv, skole eller familie.
 • Informasjon, veiledning og bevisstgjøringssamtaler
 • Henvisning til rusbehandling
 • Oppfølging i påvente av behandlingstilbud
 • Hjelp med sin psykiske helse og har samtidig rusutfordringer.
Losen lavterskelsenter har følgende lovpålagte oppgaver: 
 • I henhold til Helsepersonelloven § 32 har all helsepersonell opplysningsplikt til Losen lavterskelsenter når det gjelder gravide som bruker rusmidler.
 • ​Er du i kontakt med personer som utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig bør du sende en anmodning om tvang til Losen i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 10.
Vi vil utrede meldingen og om nødvendig sette inn frivillig tiltak eller vurdere innleggelse uten eget samtykke.

Bo-teamet

Det er opprettet et eget bo-team som skal følge opp de som har fått vedtak om midlertidig bolig via NAV. Bo-teamet er et samarbeid mellom NAV Tromsø, Boligkontoret og Rus- og psykiatritjenesten.

De ansatte i bo-teamet er prosjektkoordinator Torgeir Johansen (NAV), boveileder Ragnar Nilsen (Boligkontoret) og miljøterapeut Vera Utby. 

Tilbud om samtalegrupper

Kurs og gruppetilbudene har fortløpende påmelding. Når du har meldt deg på vil du bli oppringt for en kartleggingssamtale.

Kurs i mestring av sosial angst
Et gruppebasert behandlingstilbud for deg som har angst og uro for å dumme deg ut, bli latterliggjort, avvist eller kritisert når du skal gjøre eller presentere noe sammen med eller foran andre mennesker.

Behandlingstilbudet fokuserer på å forstå og mestre angsten via
 • Å være åpen om sin egen angst
 • Hva sosial angst er
 • Hva som forsterker og opprettholder angsten
 • Kartlegge hva du tenker i angstfylte situasjoner og sammen å vurdere gyldigheten av disse tankene
 • Øvelse i å mestre angstfylte situasjoner
Vil du vite mere - ta kontakt med
Linda K. J. Johannessen, telefon 474 63 383
Jin-Kari Evensen Normann, telefon 907 43 181
 
Alle som melder seg på vil få tilbud om en kartleggingssamtale for å vurdere om dette er et tilbud for deg. I kartleggingssamtalen vil vi informerer mer om behandlingstilbudet. Vi anser det som viktig å skapet et trygt miljø for at du skal kunne arbeide med din sosiale angst. 

Kurs i mestring av belastning (KiB)
Kurs i mestring av belastning er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Her får du lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning. Kurset går over 10 samlinger. Les hele programmet her (DOC) (PDF

Påmelding
Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden. Egenandel kr 600.

Vil du vite mere - ta kontakt med
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904
Tone Sedolfsen, telefon 941 69 841

Kurs i mestring av depresjon (KiD)
Kurs i mestring av depresjon er utarbeidet for personer som har hatt eller har symptomer på depresjon. Her får du lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Kurset går over 10 samlinger. Les hele programmet her (DOC) (PDF

Påmelding
Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden. Egenandel kr 520.

Vil du vite mere - ta kontakt med
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904
Tone Sedolfsen, telefon  941 69 841