Vi gir koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Tromsø kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser. Enheten skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring.

Våre avdelinger 
 
Aktuelt
Hva skjer innenfor rus og psykisk helse?
Aktivitetskalenderen oppdateres hver måned
Bruker-spør-bruker-undersøkelser Evalueringsrapporter er nå tilgjengelig på nettsiden til UNN

Kontakt oss

Besøksadresse: Sjøgata 2, 3. etasje (gamle telegrafen)
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø

Åpningstid: kl 0800-1545 (sommertid fra 0800-1500)

Broa administrasjon

Enhetsleder Øivind Pedersen 
Telefon: 415 18 437

Fag- og kvalitetskoordinator Mats Berntsen
Telefon: 902 38 080

Konsulent Inger Mortensen 
Telefon: 416 37 112

Administrasjonskonsulent Ida Refsahl Haug
Telefon: 958 61 636

Førstesekretær Henny Karlsen
Telefon: 900 65 014

Kontaktinformasjon ansatte

Støttekontakter
Spørsmål vedrørende støttekontaktordningen rettes til Anne-Lise Pedersen, Tildelingskontoret på e-post eller telefon 77 79 02 76.

Søknader om tjenester

Benytt egensøknaden for oppfølgingstjenester fra Enhet for psykisk helse og rus. 

Søknader om bolig

Benytt følgende søknadskjema for søknader om boliger fra Tromsø kommune. Dette sendes direkte til Boligkontoret.

Brukerråd

Brukerrådet for  Enhet for psykisk helse og rus

Fem brukerrepresentanter: Mental helse, Landsforeningen for Pårørende i Psykiatrien (LPP), Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS), Rusmisbrukernes Interesse Organisasjon (RIO) og MARBORG (brukerorganisasjon rusfeltet). To politiske representanter. To representanter fra Rus- og psykiatritjenesten. Enhetsleder fungerer som rådets sekretær.

Brukerrådets funksjon
Rådet skal fungere som et forum mellomledelsen i Enhet for psykisk helse og rus, politikere og brukere. Brukerrådet har som mål å utveksle informasjon, kunnskap og erfaringer, samt bidra til samarbeid om videreutvikling av Rus- og psykiatritjenesten i kommunen.

Tilkallingsvikarer

Ønsker du å jobbe som tilkallingsvikar hos oss kan du sende en søknad med CV til enhetens ulike avdelinglsedere, informasjon om de ulike avdelingene finnes lengre opp på siden.