Enhet for psykisk helse og rus gir koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Tromsø kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser. Enheten skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring.

Våre avdelinger 
 
Aktuelt
Hva skjer innenfor rus og psykisk helse?
Aktivitetskalenderen oppdateres hver måned
Pakkeforløp rus og psykiatri. I januar 2019 tok Tromsø kommune i bruk nye nasjonale rutiner for helhetlig pasientforløp innen psykisk helse og rus.
Bruker-spør-bruker-undersøkelser Evalueringsrapporter er tilgjengelig på nettsiden til UNN

Kontakt oss

Besøksadresse: Sjøgata 2, 3. etasje (gamle telegrafen)
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø

Åpningstid: kl 0800-1545 (sommertid fra 0800-1500)

Broa administrasjon

Enhetsleder Øivind Pedersen 
Telefon: 415 18 437

Fag- og kvalitetskoordinator Mats Berntsen
Telefon: 902 38 080

Konsulent Inger Mortensen 
Telefon: 416 37 112

Administrasjonskonsulent Ragnar Solberg
Telefon: 904 18 494

Kontaktinformasjon ansatte

Støttekontakter
Spørsmål vedrørende støttekontaktordningen rettes til Anne-Lise Pedersen, Tildelingskontoret på e-post eller telefon 77 79 02 76.

Søknader om tjenester

Benytt egensøknaden for oppfølgingstjenester fra Enhet for psykisk helse og rus. 

Søknader om bolig

Benytt følgende søknadskjema for søknader om boliger fra Tromsø kommune. Dette sendes direkte til Boligkontoret.

Brukerråd

Brukerrådet for  Enhet for psykisk helse og rus

Fem brukerrepresentanter: Mental helse, Landsforeningen for Pårørende i Psykiatrien (LPP), Ivareta (medlemsorganisasjon av og for pårørende til rusavhengige), Rusmisbrukernes interesse organisasjon (RIO) og MARBORG (brukerorganisasjon rusfeltet). To politiske representanter. To representanter fra Enhet for rus og psykisk helse. Enhetsleder fungerer som rådets sekretær.

Brukerrådets funksjon
Rådet skal fungere som et forum mellomledelsen i Enhet for psykisk helse og rus, politikere og brukere. Brukerrådet har som mål å utveksle informasjon, kunnskap og erfaringer, samt bidra til samarbeid om videreutvikling av Enhet for psykisk helse og rus i kommunen.