Søknad om godkjenning av familiebarnehage

Tre ulike søknader må godkjennes.

Last ned skjema:

Saksgangen er slik:

 • Servicetorget har informasjon, informasjonsmateriell og søknadsskjema
 • Søknadsskjema om godkjenning etter forskrift for miljøretta helsevern sendes:
  Forebyggende helsetjenester, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
 • Søknadsskjemaene for godkjenning av hjem og organisasjon sendes:
  Avdeling for utdanning, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
 • Ved søknad om to grupper i ett hus skal det også sendes søknad om bruksendring til:
  Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
 • Forebyggende helsetjenester foretar befaring sammen med Byrådsavdeling for utdanning når søknaden er mottatt.
 • Avdeling for utdanning sluttbehandler saken og skriver ut godkjenning når Forebyggende helsetjenester har fattet sitt vedtak (og Byutvikling evt. har behandlet søknad om bruksendring).

For mer informasjon, kontakt Servicetorget tlf. 77 79 00 00

Hvordan bli godkjent dagmamma?