Regional strategisk næringsplan er utarbeidet av Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner for å gjøre Tromsøregionen til den beste verdiskapingsregionen i Arktis med Tromsø som arktisk hovedstad. 
 
Planen fokuserer på attraktivitet for utvikling og etablering, innovasjon og bærekraftig verdiskaping, infrastruktur og transport, samt areal. Vi ønsker innspill til hvordan vi sammen kan øke verdiskapingen i Tromsøregionen.

Innspill merkes "18/1879 Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen" og sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller per brev til Tromsø kommune, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø.