Methi, som er fra Tromsø, kommer fra stillingen som generalsekretær for Europabevegelsen i Norge. Hun har tidligere vært prosjektleder for prosjektet Tromsø/Romssa 2018 i Tromsø kommune og før det direktør for NHO sitt Brüssel-kontor i åtte år.

– Jeg gleder meg voldsomt til å gå i gang med dette viktige og spennende oppdraget. I dagens globaliserte virkelighet har det blitt stadig viktigere for byer å utvikle bevissthet rundt sin plass verden og kunne satse målrettet på sine styrker og særegenheter, sier Methi og fortsetter:

– Tromsø er en viktig drivkraft i nord og dette ansvaret må forvaltes klokt og offensivt i samspill med andre regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Prosjektet Arktisk hovedstad skal bidra til å videreutvikle Tromsø som et attraktivt og fremtidsrettet sted for innbyggere, næringsliv, kultur- og reiseliv.

Tromsø kommune har igangsatt et arbeid med å styrke Tromsøs rolle som arktisk hovedstad, i samarbeid med andre samfunnsaktører. Status som arktisk hovedstad representerer store utviklingsmuligheter for Tromsø og landsdelen innenfor områder som næring, kultur, kunnskap, byutvikling og infrastruktur.

Fylkesrådet i Troms bevilget i fjor 4,8 millioner kroner til prosjektet.

Ordfører Kristin Røymo er tilfreds med ansettelsen:

- Jeg er svært takknemlig for at Kirsti har takket ja til stillingen. Hun har en solid og bred bakgrunn som både inneholder ledelse og internasjonal erfaring. I tillegg et ønske om å gjøre en innsats for å utvikle hjembyen sin. Jeg ser frem til at hun tiltrer i stillingen, sier Røymo.

Methi starter i jobben i kommunen 13 august.

– Hva blir det viktigste å gå i gang med for deg som prosjektleder for Arktisk hovedstad?
 
– Aller først vil oppgaven bli å kartlegge hva som allerede skjer innen satsingsområdene for prosjektet og knytte kontakter med dem som det vil være naturlig å samarbeide med. Arktisk hovedstad er et prosjekt som skal operere i samspill med de som allerede jobber innen disse feltene. Det viktigste suksesskriteriet for en slik satsing er hva vi i Tromsø og vi i nord kan få til av felles forståelse for utfordringene og løsningene, felles innsats og fellesskap blant oss som bor i nordområdene, sier Methi.

Les mer om prosjektet Arktisk hovedstad her.