Denne junidagen for 90 år siden kunne Tromsøfolk spasere ned på brygga der Polarmuseet ligger i dag. Ute i sundet ville de se Roald Amundsen gjøre seg og sine menn klar for leteaksjonen etter Umberto Nobile, italieneren som var savnet etter en ferd med luftskipet Italia til Nordpolen.

- Det var liv og røre i byen denne dagen. Masse journalister var til stede, og det var flere skip og farkoster rundt i sundet som alle ville være med på det som skjedde rundt avgangen til Latham, forteller Silje Gaupseth, direktør ved Polarmuseet.

Viser vrakrester
Museets stedlige plassering i dag skyldes nettopp Amundsen. Det var i sundet utenfor her han lettet med flyet, og i dag har museet en rekke av den berømte mannens eiendeler i hende. Blant annet bensintanken fra Latham.

-  Bensintanken ble funnet på Haltenbanken, og er her hos oss. Det ble også funnet en del av en vingeflottør utenfor Torsvåg i Karlsøy kommune, i tillegg til en bensintank til. Dette er de tre offisielle vrakrester fra Latham, men det har vært «funnet» mange falske deler opp gjennom årene, sier Gaupseth. 

uten navn.png

Mange teorier
Teoriene om hva som har skjedd med Amundsen og flyet er mange, og det er fortsatt et mysterium i dag. Faktum er at flyet tok av rundt klokken 16 den 18. juni i 1928, og noen timer seinere var radiosignalene borte. I september samme år ble Roald Amundsen erklært død.
- En teori er at Amundsen og de fem besetningsmedlemmene hadde funnet Nobile, men omkommet i isen etterpå. Det er funnet deler av en teltleir på Svalbard med noen ting som kan stamme fra luftskipet. Derfor har man trodd at Amundsen hadde tatt med seg disse for å bevise at han hadde funnet skipet, men seinere ikke klart å ta av med flyet og forsvunnet i isen. Men vi vet det jo ikke sikkert, sier Gaupseth.

18. juni kl.10 er det altså kransnedleggelse ved «Latham»-monumentet, som er en minneplate på det sørlige hjørnet av Amundsens park på Prostneset. Her vil varaordfører Jarle Aarbakke holde en kort tale i anledning markeringen, før det legges ned en krans ved monumentet.