Vi planlegger en ny strøkslekeplass med opparbeidet parkareal i Alfheimparken. Stedet var tidligere et populært oppholdtssted, men er i dag et grøntareal med store trær og manglende vedlikehold. Den nye parken skal ta vare på, og forsterke, de gode kvalitetene som allerede finnes i Alfheimparken. Terreng og vegetasjon gir spennende plasser for fri lek og opphold. 

I tillegg skal vi bygge opp nye lekearealer og et samlingssted med grillplass. Vi vil bevare samlingsstedet som et knutepunkt i parken, med mulighet til å samles, grille, eller bare nyte utsikten. 

Parken er i en større skala en viktig kobling mellom to bydeler. Gjennomgående ferdsel i området binder sammen bydeler og er også en viktig del i et større bevegelsesmønster. Dette skal forsterkes med ny gang- og sykkelveg, opparbeidede snarveger og ny belysning. 

Vi ønsker oss så mange innspill som mulig, for å sikre at vi bygger en park som gjør at tromsøfolk ønsker å bruke den mest mulig. Hva ønsker dere, hva vil dere prioritere, og hva skal til for at parken skal fungere som et samlingssted i ditt nærområde? Innspillene vi får under møtet er viktige for oss, og kan blki brukt aktivt i den fortsatte planleggingen. 

Møt opp i Alfheimparken torsdag 14. juni mellom klokken 1700 og 1900!