Tromsø kommune, Vann og avløp skifter ut hovedvannledning i Barduvegen, Senjavegen og Fagerlivegen. I sommer flytter anleggsarbeidet fra Barduvegen og videre sørover inn i Senjavegen. Området vil da bli stengt for all ferdsel. Det vil ikke være mulig å gå eller sykle langs anleggsområdet, eller bruke den gamle skogsstien mellom Barduvegen og Senjavegen. Veien vil være stengt fra begynnelsen av august til slutten av oktober.

For din egen sikkerhet ber vi deg bruke stien mellom Bekkevollvegen og Fagerlivegen, eller mellom Hansmarka og Elverhøy kirke.
Disse rutene er markert på kartet. 

Kart - til infotavle.jpg

Vi har satt opp informasjonsskilt i området, slik som dette ved stien mellom Bekkevollvegen og Fagerlivegen:

Skilt v sti justert_1500x2000_750x1000.jpg

Les mer om prosjektet i Barduvegen og Senjavegen her. 

Ta godt vare på dere selv i trafikken. Følg oppmerkede ruter.
 
God sommer!