Hvem skal vike for hvem? For mange bilister og syklister kan det være vanskelig å forholde seg til regelverket når gang- og sykkelvei krysser en bilvei.

Nå har Tromsø kommune, i samarbeid med Statens vegvesen og Troms fylkeskommune, startet arbeidet med å gjøre dette mye tydeligere - og tryggere. I rundt 50 kryss blir det ny merking i veibannen og vikepliktskilt, som forteller at bilistene må vike for syklistene som passerer på gang- og sykkelvei.

Skilt kommer etter hvert
Asfalten får rød og hvit merking, et såkalt plexidekke, som skal ha god friksjon også når det er vått. I tillegg blir det malt på vikeplikt-tegn på bakken og det kommer egne vikeplikt-skilt i begge retninger.

Denne uken ble malingen testet på gang- og sykkelveien mellom Eidvegen og Finnhvalvegen. Planen er å begynne i Eidkjosen og jobbe seg nordover kryss for kryss. Skiltvedtaket er ikke klart fra politiet, så selve skiltingen kommer på plass så snart det lar seg gjøre.


- Sikrere for syklister
- Dette er et omfattende prosjekt, der vi tydeliggjør vikeplikt i så godt som alle kryss med gang- og sykkelveg i Tromsø. Det gjør sykling langs gang- og sykkelvegene våre til en behageligere opplevelse, som igjen fører til flere Finnhvalvegen Kvaløyasyklende. Det er en av de viktigste måtene vi kan gjøre det sikrere å sykle i Tromsø. Sammen med den økte utbyggingen vi har av infrastruktur for gående og syklende gir det færre ulykker per syklist og per syklet kilometer i kommunen, sier sykkelplanlegger Sjur Melsås.

I alt er det 51 kryss som skal endres, hvor de fleste får den nye oppmerkingen og skiltingen, mens noen få får andre tilpasninger.

Her er hele lista over alle kryssene prosjektet omfatter:

Kvaløya:
Eidvegen, Fjordvegen
Eidvegen, Eidkjosvegen
Eidvegen, Åslandsvegen
Eidvegen, Kobbøyrvegen
Eidvegen, Tryggstad
Eidvegen, Storelvbakken
Eidvegen, Strandsneglevegen
Eidvegen, Blåselvegen
Eidvegen, Finnhvalvegen vest
Eidvegen, Finnhvalvegen øst
Eidvegen, Kobbevegen
Eidvegen, Manetvegen
Eidvegen, Best bensinstasjon
Eidvegen Blåmannsvegen
Eidvegen, Slettavegen
Salarøyvegen
Salarøyvegen, Slettavegen
Salarøyvegen, Karveslettvegen vest
 
Tromsøya vest:
Rv.862, Flyplassvegen nord
Rv.862, Flyplassvegen sør
Ringvegen, Karlsøyvegen
Ringvegen, Heilovegen
Ringvegen, Alkevegen
Ringvegen, Ørnevegen
Ringvegen, Glattkjøringsbanen
Huldervegen v. tunnelutslaget
Rv.862 v. tunnelutslaget
Kvaløyvegen v. Posten
Kvaløyvegen, Langnesvegen
Kvaløyvegen, Holtvegen
Kvaløyvegen, Tussøyvegen nord (generell omskilting)
Kvaløyvegen, Tussøyvegen sør
Kvaløyvegen, Hornsundvegen
Kvaløyvegen, L.Seppolas veg
Kvaløyvegen, Jan Mayenvegen
Kvaløyvegen, Vesterlivegen
 
Tromsøya midt/nord:
Erling Kjeldsens veg, Heilovegen
Erling Kjeldsens veg, Båtsmannsvegen
Erling Kjeldsens veg, Hansine Hansens veg
Botanisk hage, Yrkesskolevegen
Breiviklia, Yrkesskolevegen
Yrkesskolevegen
 Klokkargårdsbakken
Hansine Hansens veg, Gimlevegen
Hansine Hansens veg, Odins veg
Hansine Hansens veg, Nordøyvegen vest og Hansine Hansens veg, Nordøyvegen øst (disse to endres i forbindelse nye holdeplasser)
Sykehusvegen

Fastlandet:
Tromsøysundvegen, Planetvegen
Tromsøysundvegen, Diamantvegen
Hungervegen v. Shell bensinstasjon (ikke ny vikepliktsløsning)