– Jeg tror det kommer til å bli et flott bygg for elever, lærere og besøkende. Planløsningen i rommene og i fellesområdene er godt utnyttet. I tillegg er bygget utstyrt med tribuner, både inne og ute, og bibliotek som også skal fungere som bygdebibliotek, forteller prosjektleder Fredrick Walløe i Tromsø kommune.   

(Bildene i artikkelen er illustrasjoner av Norconsult AS ved Peter Söderman og Frida H. Andersen)

Brensholmen skole inne.png

Trivsel og nysgjerrighet

Brensholmen skole, som er en del av Hillesøyskolen, ligger i et naturskjønt område mellom fjell og hav, vest på Kvaløya, om lag 54 kilometer fra Tromsø sentrum.

– Uterommene er utformet i henhold til de røffe værholdene. Derfor er det lagt opp til at det skal skapes lune områder som ikke er utsatt for vær og vind, sier Walløe.

Brensholmen skole er en fådelt, kombinert distriktsskole (1.-10.trinn) med 100 elever. Elevene på barnetrinnet kommer fra Brensholmen, Sommarøy og og Hillesøy. Elever fra Kattfjord skole starter ved Brensholmen skole på 5. trinn.

Prosjektet «Brensholmen skole» omfatter ny kombinert barne- og ungdomsskole med en kostnadsramme på 180 millioner kroner.

Prosjektets mål:
«Brensholmen skole skal legge til rette for varierte arbeidsformer og praktisk aktivitet. Kommunen vil ha et skolebygg som stimulerer til trivsel, nysgjerrighet, mestring og gir elevene inspirasjon til læring slik at hver elev får utnyttet sitt eget potensial».

Se arkitektillustrasjonene fra Norconsult AS nedenfor:
Illustrasjon 1
Illustrasjon 2
Illustrasjon 3
Illustrasjon 4
Illustrasjon 5
Illustrasjon 6


Midlertidig løsning

Den gamle Brensholmen skole er nå revet, men i påvente av nytt skolebygg, undervises elevene fra 7.-10. trinn i en oppsatt brakkerigg. Tromsø kommune og utbygningsenheten har hele tiden hatt fokus på å redusere elevenes tid i det midlertidige undervisningsbygget. Det er derfor en viktig del av planlegging og prosjektering å legge til rette for en raskere byggemetode. Det nye bygget er planlagt å bli på 2040 kvadratmeter i bruttoareal – bygget etter passivhus-standard. Prosjektet inneholder også oppgradering av utearealene rundt skolen og oppussing av eksisterende gymsal og svømmehall.