Kommuneoverlegen har av hensyn til folkehelsen, valgt å kontakte Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Sammen har de tolket prøvene som er tatt og vurdert hvorvidt de kan utgjøre en helsefare for de som ferdes i området. Forurensningen er kun farlig om man svelger eller inntar jord eller sand fra området. Har du med deg barn eller hund, bør du derfor være ekstra på vakt.


Anbefalte stier

På grunn av indikasjoner på alvorlig forurensning av grunnen, anmoder Tromsø kommune alle om å benytte stiene merket med grønn farge på kartet, nederst i artikkelen. Har du med deg barn eller hund, bør du unngå det skraverte (røde) området merket på kartet. Inntak av bær, sopp eller vilt medfører ikke helsefare. Heller ikke det å få jord med høyt blyinnhold på huden eller annen ferdsel utgjør helsefare.


Om bly

Bly er et naturlig forekommende metall i jord og finnes overalt i små mengder, og regnes som et giftig metall. Det er ikke fastsatt en nedre grense for hvor mye bly fostre, barn og voksne tåler, fordi det er usikkert hva som er nedre tålegrense. Gravide kvinner og barn opp til syv år, er de gruppene som er mest følsomme for bly.

Har du spørsmål? Her kan du finne kontaktinformasjon til kommuneoverlegen

WARNING! Lead contaminated soils have been detected in the shaded red area marked on the map. We especially ask people who bring children and dogs to use the green paths marked on the map. Lead is only harmful if you swallow soil or sand from the area.​

Tromsdalen kart, forurensning.png