Vi anbefaler influensavaksine særlig til risikogrupper og helsepersonell.

Influensavaksine kan du ta hos fastlegen eller på vaksinasjonskontoret. Bestill time hos vaksinasjonskontoret på telefon 909 76 616 (telefontid mandag og torsdag fra klokken 12:30 - 14:30) eller send en e-post til vaksinasjonskontoret@tromso.kommune.no

Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19. På fhi.no kan du lese mer om årets influensavaksine.

Dette må du vite før vaksinering:
 • Bestill time på forhånd (hos fastlege eller på vaksinasjonskontoret).
 • Vaksinen koster 50 kroner for risikogrupper og 270 kroner for andre.
 • Ikke møt opp dersom du er syk (har tegn på luftveisinfeksjon)
 • ​Ha gjerne på klær som gjør at det blir enkelt å komme til på overarmen.  

Prioriterte grupper og risikogrupper
Prioriterte grupper er alle over 65 år, barn og voksne som har sykdommer som gjør at de ikke tåler influensa så godt, gravide etter 12. svangerskapsuke og helsepersonell. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem har fått tilbud der de bor. Prioriterte grupper/risikogrupper er: 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem (får vaksine der de bor)
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med diabetes type 1 og diabetes type 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa
I tillegg anbefales influensavaksine til:
 • helsepersonell som har pasientkontakt
 • husstandskontakter til personer med svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
Mer og detaljert informasjon om prioriterte grupper finner du på HelseNorges nettsider: Influensavaksine
 
Det er også mulig å bli vaksinert på apotek. Apotekene vaksinerer utenfor vaksinasjonsprogrammet, slik at andre priser vil gjelde.

Det ble i uke 43 og 44 i 2020 gjennomført fire dager med massevaksinering for prioriterte grupper. 
 

Mer info: