Nå kan du registrere deg for koronavaksinen – gå til vår digitale registrering her. NB! Du må ha bank-ID for å benytte tjenesten. (Velg språk ved å trykke på globusen oppe til høyre inne i registreringstjenesten.)
 
For information in english about the corona vaccine offer in Tromsø, go to the drop down menu further down.

Leter du etter info om koronatesting, covid-19-symptomer eller annen koronainfo? Se vår Alt om korona-side.

Har du spørsmål om koronavaksinetilbudet i Tromsø som du ikke finner svar på her? Ring vår koronatelefon på 46 90 78 99 (08:30 – 22:00 alle dager).

Registrer deg for vaksinering her

Du kan nå registrere deg som interessert i å ta koronavaksinen. Registrer deg via vår digitale registreringsstjeneste her

Hjelp gjerne hverandre med å registrere seg: Du kan få en du står nær til å hjelpe deg, eller du kan selv hjelpe en du står nær. Hvis du er den som hjelper, logg deg inn med din egen bank-ID og registrer vedkommende som ønsker vaksine.

 • Du må ha bank-ID for å benytte registreringstjenesten. Har du ikke bank-ID? Slik får du det: Kom i gang med bank-ID
 • Du kan bytte språk inne i registreringstjenesten ved å klikke på globus-ikonet øverst i høyre hjørne.
 • Dersom du ikke har anledning til å skaffe deg bank-ID, ring vår koronatelefon på 46 90 78 99 for å få hjelp til å registrere deg
NB! Har du spørsmål om din egen helse, hvilke medisiner du bruker, og om hvorvidt medisinene du har svekker immunforsvaret ditt, må du snakke med din fastlege.

Når det er din tur:
Etter at du har registert deg og når det deretter er åpnet opp for at du kan bestille time for å få satt vaksinen, får du beskjed via SMS. I SMSen vil du bli informert om hvor og hvordan du bestiller time til koronavaksinering.
 
Prioriteringsliste for vaksinering finner du under fanen «Prioriteringsliste for vaksinering».

Prioriteringsliste for vaksinering

 
 

Gruppe

Status og påmelding

1 Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper Vaksinering pågår
2 Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper Vaksineregistrering åpnet 
– vaksinering ikke startet
3 Alder 75–84 år Vaksineregistrering åpnet 
– vaksinering ikke startet
4 Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/ tilstandene: 
 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • ​kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet
5 Alder 55-64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet
6 Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet
7 Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet
8 Alder 55-64 år Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet
9 Alder 45-54 år Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider: Koronavaksinasjonsprogrammet: De eldste og syke vaksineres først​

Hvor får man vaksinen?

På sykehjem:
Beboere på sykehjem vaksineres der.

I vaksineringslokale:
Som hovedregel skjer vaksineringen i Mellomvegen 110 på Tromsøya, som er lokalene til den gamle lærerhøgskolen.

Av hjemmetjenesten:
Personer som mottar hjemmetjenester fra Tromsø kommune, vil bli kontaktet av hjemmetjenesten for å avtale tid og sted for vaksinering. Vaksinering kan da gjennomføres hjemme hos den som får vaksinen eller i Mellomvegen 110, alt etter som hva som er mest høvelig.

Generelt om koronavaksinen

Vaksinetilbudet i Tromsø
Tromsø kommune fikk de første dosene med koronavaksine den første uken i januar 2021. Antall vaksiner som Tromsø kommune får er bestemt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Hvor mange vaksinedoser vi mottar og når er ikke avklart, men Tromsø kommune vil tilby og utføre vaksinering når vi får leveranser. Mer informasjon om korona
Annen informasjon om koronasituasjonen og -håndteringen i Tromsø, testtilbud, regler og anbefalinger finner du på våre vår samleside om korona: Alt om korona

Information in english

The covid-19 vaccine is free, and it is not possible to pay to get the vaccine earlier.

You can now register yourself
The registration is now open for citizens of Tromsø who wants to be vaccinated. Go to the digital registration form and answer the questions to the best of your knowledge:  When it is your turn to be offered the vaccine, you will receive a text message (SMS) with further information about where and how to schedule for vaccination.

Who gets the vaccine first?
Initially, there will not be enough coronavirus vaccine available for everyone in Tromsø or Norway, so it must be given first to those who need it most. You will find the order of priority on the  Norwegian Institute of Public Health's website: Who will get the coronavirus vaccine?

People who belong to these groups and are residents or staying temporarily in Norway, can have the vaccine as part of the immunisation programme. 

Coronavirus helpline
Call our coronavirus helpline (+47) 469 07 899 if you have further questions about how and when to get the covid-19 vaccine.

Short and general information in different languages about the vaccine
Visit The Norwegian Institute of Publich Health' website and scroll down till you find information in that language you are searching for: Koronavaksine på 1-2-3 – på ulike språk​

More information:
Coronavirus immunisation programme – NIPH
Other covid-19 information – Tromso.kommune.no

For helsepersonell

Under denne fanen vil du som er helsepersonell i Tromsø, også du som er ansatt for private aktører, finne info som er særskilt aktuelt for deg.
 
20 prosent av vaksinene kan gis til helsepersonell
Folkehelseinstituttet har besluttet at inntil 20 % av tildelte vaksiner kan brukes på Helsepersonell, basert på en prioriteringsrekkefølge som kommunen selv må utarbeide. Tromsø kommune har satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet lista som er oppført under. Siden vaksinene blir sendt ut til kommunene på kort varsel vil det bli besluttet uke for uke hvor mange vaksinedoser som skal brukes på helsepersonell, og hvem som skal få tilbudet den kommende uka. For de gruppene på lista som er sammensatt, slik som personell i hjemmetjenesten, vil det bli utarbeidet intern prioriteringsliste.
 
Kommunalt ansatt helsepersonell
Mange av de kommunalt ansatte helsepersonellet vil få tilbud om vaksinasjon i regi av arbeidsgiver. Men dette vil sannsynligvis kun gjelde helsepersonell i pasientnært arbeid. Det vil også kunne være grupper av kommunalt ansatt helsepersonell som må få tilbud om vaksine på egne vaksinasjonsdager på Mellomvegen 110, som er lokalene til den gamle lærerhøgskolen. Vi anbefaler derfor alle som ikke har blitt vaksinert, eller som ikke har fått beskjed om at de kommer til å få vaksine, om å registrere seg i kommunens digitale vaksineregistrering.
 
Helsepersonell i private virksomheter
Tromsø kommune har også ansvar for å tilby vaksine til helsepersonell i private virksomheter som ikke har avtale med UNN eller Helse Nord. Helsepersonell i disse gruppene vil sannsynligvis få tilbud om vaksinasjon på egne vaksinasjonsdager på Mellomvegen 110, og bør derfor registrere seg i kommunens digitale vaksineregistering.
 
Helsepersonell ansatt på UNN
UNN har selv ansvaret for å vaksinere prioritert helsepersonell. Dette gjelder også helsepersonell i private virksomheter som har avtale med UNN. Helsepersonell som er ansatt på UNN, uten å være prioritert for vaksine eller som er usikker på om man er prioritert for vaksine, kan registrere seg i kommunens digitale vaksineregistering. Man må da registrere seg som vanlig innbygger (ikke helsepersonell) og vil da bli prioritert på linje med den øvrige befolkningen, det vil si på bakgrunn av alder og eventuelle kroniske sykdommer.
 
Oversikt over prioriterte grupper for helsepersonell i kommunen:
 
1. Personell i legevakt, inkludert luftveisklinikk Vaksinering pågår
2. Personell på sykehjem Vaksinering pågår
3. Personell på Helsehuset  
4. Personell på fastlegekontor  
5. Personell i koronateamet  
6. Personell i hjemmetjenesten  
7. Personell på teststasjon  
8. Personell i seksjon for oppfølgingstjenesten  
9. Personell i enhet for psykisk helse og rus  
10. Personell i smittesporingsteamet  
11. Kommuneoverleger  
12. Tverrfaglig ressurs, seksjon for barn og familie  
13. Tannhelsetjenester  
14. Personell i koronavaksineringen  
15. Personell på helsestasjon  
16. Fysio- og ergoterapeuter  
17. Private helsevirksomheter uten avtale med det offentlige  
18. Bedriftshelsetjenester  
19. Kommunale saksbehandlere  
 
 
Kriteriene som er vektlagt i prioriteringen er:
 1. Økt smitterisiko fra uoppdagete, smittede pasienter i førstelinja
 2. Økt smitterisiko med kjent smittede pasienter og risikable prosedyrer
 3. Personell som er kritisk vanskelig å erstatte hvis isolering/ karantene
 4. Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid-19- smitte.
 Kriteriene vil også benyttes til prioriteringer innad de enkelte gruppene.