Arbeides skal følge opp vedtatt kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Gode løsninger for gående, syklende og kollektiv skal prioriteres.

Se Statens vegvesen for mer informasjon.