Prosjektets mål er utarbeidelse av regional plan med anbefaling om vegtrase for ny fergefri fylkesveg 91 - Ullsfjordforbindelsen.

I forbindelse med høringen om Regional plan for fv. 91 - Ullsfjordforbindelsen, arrangerer Statens vegvesen informasjonsmøte for alle interesserte 9. januar. Informasjonsmøtet holdes i Breivikeidet samfunnshus fra klokken 18.00 til klokken 19.30. 

Du finner mer informasjon om prosjektet på Statens vegvesens hjemmeside om vegprosjektet.