På møtet vil det bli informasjon om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og tilrettelegging for friluftsliv i Tromsø for 2020. 

Målgruppen er s​koler, institusjoner, friluftsorganisasjoner, stiftelser, idrettslag og frivillige lag og foreninger.

Påmelding skjer på e-post til johnni9@online.no eller på sms til 995 77 390 senest innen 7. september. Oppgi møtenummer 7 ved påmelding.

Les mere på tromsfylke.no