Kultur og idrett har ansvar for å tilrettelege kultur- og fritidstilbud for hele befolkningen inkludert flyktninger og innvandrere. Vi i Tromsø kommune jobber for at Tromsø skal være en by som er lett for alle å koble seg på! Tromsø kommune oppfordrer spesielt flyktninger og innvandrere til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Du kan selv starte en aktivitet for samfunnet, eller bli med på det som allerede finnes. 

Har du behov for mer informasjon om eksisterende tilbud, prosjekter under arbeid og tilskudd til integrering, ta kontakt med integreringskonsulent Evariste Nshimiyimana på e- post 
eller telefon 950 35 418.

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. IMDis midler 2019

Søk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. IMDis midler 2019. Her kan du lese mere om tilskuddsordningen og søke på midler.

Søknadsfrist 25. februar 2019.

Ta kontakt med Evariste Nshimiyimana på telefon 950 35 418 for mer informasjon 

Idrettsaktiviteter

Tromsø kommune har et variert og bredt tilbud innen idrett. Idrettens storbyarbeid drives av Tromsø Idrettsråd med støtte fra Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune og Norges idrettsforbund (NIF). De arrangerer mange inkluderende aktiviteter i samarbeid med lokale idrettslag.

Bordtennis
Bordtennistilbud for tromsøbefolkning finnes på Teoribygget. Besøksadresse er er Strandveien 8.  For mer informasjon og åpningstida,  les mer her Tromsøbtk. Kontaktperson er Erik Eidesen, telefon 415 76 400. 

Svømmeopplæring for alle
Kvaløya sportsklubb, svømmeavdeling tilbyr svømmeopplæring for barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn for å kunne være trygge i vannet. Dette er et møteplass uten krav til svømmekunskap. Første gruppe består av menn og barn fra  kl 1700 til 1800, andre gruppe består av begge kjønn fra  kl 1800 til 1900 og tredje gruppe er representert av kvinner og barn fra kl 1900 til 2000. Her er det aktivitetsplanen svømming for alle vår 2019 (DOC) (PDF)

Volleyball
BKT ( Ball Klubb i Tromsø) er idrettslag som driver volleyball.Tromsø kommune ved Kultur og idrett  i samarbeid med Tromsø Idrettsråd inviteter til gratis åpen volleyballtrenning (DOC) (PDF) for damer i Stakkevollanhallen tirsdager kl. 20.30 - 21.30 med oppstart tirsdag 19.september 2017. Det er også åpen gratis volleyballtrening for menn som starter kl. 19.30 - 20.30 hver tirsdag - se Trening for menn (DOC) (PDF). Kontaktperson: Mette K. Alstad Østvik, telefon 482 23 161.

Fotball i samarbeid med Multicultural Sports Club
Fotball er et tiltak rettet for alle som ønsker å spille fotball. Barn under 16 år er innmeldt i vanlige norske fotballag i hver bydel der de bor. De voksne over 16 år er organisert i et lag som heter Multicultural Sports Clubb. Laget har trening i Fløyahallen mandag, onsdag og fredag fra kl. 13.45 til 15.45.
Ta kontakt med Irvin Kofa Junior på telefon 455 74 727. For mer info Les mer (DOC) (PDF

Fotball tilbud i samarbeid med Tromsø IL og Tromsø idrettsråd

Er du mellom 16 år og 24 år  og har du lyst til å spille fotball? Tromsø IL og Tromsø idrettsråd har startet opp et lavterskelfotballag for unge menn mellom 16 og 24 år. Laget er åpent for alle. flyktninger, innvandrere og andre som ønsker å spille fotball. Fra 2019 skal laget spille på ordinært seriespill. 
Kontaktpersoner: Britt Leandersen: 93670590 og Tom Høgli: 93415395.  Les mer  (DOC) (PDF)
Basket
Tromsø Storm inviterer alle barn og ungdommer som har lyst til å spille basket.

ANT Taekwondo 
ANT Taekwondo jobber aktivt for å integrere innvandrere og andre i et sunt, spennende og vennlig miljø. ANT Taekwondo tilbyr trening  til nyankomne i byen og andre som er interessert. Kontaktperson er Ivan Tzatchev, telefon 916 21 726.

TURBO
Gratis utlån av tur- og fritidsutstyr til deg som bor i Tromsø. TURBO ligger mellom kinoen og biblioteket på rådhuset. Her kan du låne alt fra ski, staver, telt, hjelm,sykkel, akebrett.
Åpningstiden: Tirsdag og torsdag fra kl. 14.00 til 19.00 og onsdag fra kl. 13.00 til 19.00. Kontakt: turbo@tromso.kommune.no - telefon 906 52 524. 

Kulturaktiviteter

Sommeraktiviteter
Hver år arrangerer Fritid sommerklubb for barn mellom 7 og 13 år, sommerleir for barn mellom 9 og 12 år og bootcamp for ungdom mellom 13 og 17 år. Her kan du bli med på kanopadling, fjelltur, paintball, bygging av gapahuk eller fisketur. Dette er sosiale turer hvor nye vennskapsbånd knyttes.
  • Sommerklubb for barn i alderen 7 - 13 år (ferdig med 1. trinnet) - uke 27 til og med uke 30
  • Sommerleir for barn i alderen 9 til 12 år. (Ferdig med 4. trinnet) I år arrangeres det to leire, en i uke 26 og en i uke 27
  • Sommerleir «Bootcamp» for ungdom i alderen 13 til 17 år i uke 33
Juniorklubb og ungdomsklubb
  • Juniorklubb er et tilbud for barna fra 4. – 7.trinn. Barna kan delta i forskjellige aktiviteter blant annet diskotek, bordtennis, biljard, kiosk, konkurranser og andre leker. Det finnes juniorklubb i Hamna, i Kroken, på Stakkevollan, på Fagereng, på Mortensnes, på Kvaløyasletta bydelshus. 
  • Ungdomsklubb er et tilbud drevet av Fritidsseksjonen i Tromsø kommune for ungdommer fra 13 år til 18 år. Ungdomstiltak befinner seg i hver bydel. Ungdommer driver ulike aktiviteter blant annet film, musikk, data, kafe, biljard, bordtennis med mer. 
Musikk og dans
Kulturskolen er fagsenter for musikk og dans og gir tilbud til 2200 elever.

Gitar, piano, trommer, keyboard
  • Er du interessert i å lære deg å spille gitar, piano, trommer eller keyboard? Da kan du kan melde deg på kurs på Kulturskolen
  • Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (KOFOR) har også tilbud for band, musikere, studiofolk, konsertarrangører og annen musikkbransje i sine øvingslokaler på Tvibit. 
Tegning, maling, keramikk og redisign
Kulturskolen tilbyr ulike kurs i visuell kunst.

Filmkurs
Filmveksthuset Tvibit er et kulturhus for unge kreative mennesker i alderen 15-25 år og kan hjelpe deg med å realisere din filmidé. Her kan du lære å lage og redigere film.
I tillegg kan du låne kamera og annet utstyr du trenger til å lage film. Tilbudet er helt gratis! De beste filmene er presentert under Nordisk Ungdom Film Festival (NUFF) i juni hvert år. 

Frivillige organisasjoner

Positivt samspill mellom offentlig og frivillig sektor er avgjørende for å integrere flyktninger og innvandrere i det norske samfunnet. Tromsø kommune samarbeider med alle frivillige organisasjoner og oppfordrer dem å inkludere flyktninger og invandrere i deres virksomheter. Tromsø kommune og HATS organiserer hvert år frivilligheten i sentrum som er arena for å rekruttere nye medlemmer og å informere om de forskjellige aktivitetene. 

Kirkens bymisjon
Kirkens Bymisjon i Tromsø er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med 10 sentre i 10 byer i Norge. Kirkens Bymisjon i Tromsø har som verdier respekt, omsorg og rettferdighet. Arbeidsfeltet for Kirkens Bymisjon i Tromsø er barn, ungdom, familier, flyktninger og mennesker med rusproblemer.  Tromsø Bymisjonen har interessante prosjekter som inkluderer flyktninger og innvandrere blant annet, I lag på tur, Ilag ungdomsklubb, kvinneloft, Gro i Nord, Home- Start, julefeiring i felleskap og romjulsfest for familier. 

Tromsø Turlag
Troms Turlag er en frivillig organisasjon stiftet i 1907 og knyttet til Den Norske Turistforening. Formålet med Troms Turlaget er å fremme et aktivt og miljøvennlig friluftsliv og å informere om landsdelens natur og muligheter for friluftsliv. Troms Turlag arrangerer flere aktiviteter blant annet dags-, overnattings- og helgeturer til Tromsøområdet, indre Troms og andre turområder som også frister med flott turterreng; Kvaløya, Ringvassøy, Nordreisa og Senjaområdet. 

Tromsø Røde Kors
Røde Kors er verdens største humanitær organsisasjon og finnes i over 185 nasjoner. Røde kors har over 100 millioner frivillige. Den Internasjonal Røde Kors har som mandat å beksytte  ofre for krig og konflikt mot overgrep og forfølgelse, å ytre humanitær assistanse, å øke respekt for menneskererettigheter og internasjonal humanitær rett.
Tromsø Røde Kors er en viktig samarbeidspartner og har flere tiltak som inkluderer flyktninger og innvandrere i Tromsø samfunnet. 

Amnesty International
Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Amnesty avslår brudd på menneskerettigheter og lærer folk å forsvare sine rettigheter. Amnesty har blant overordne mål å sikre rettigheter til flykgninger, asylsøkere og migranter.  

Redd Barna
Redd barna er en frivillig organisasjon som forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tromsø kommune samarbeider med Redd barna lokalt gjennom informasjon på skole om barns rettigheter, mobbing, overgrep og deltakelse  med aktiviteter på internasjonal uke. Redd Barna i Tromsø arrangerer noen aktiviteter for barn som bor på Tromsø mottak. 

Selvhjelp for innvandrere og flyktinger (SEIF) er en frivillig uavhengig organisasjon. Vår målsetting er å hjelpe våre nye borgere med å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. Vi tilbyr informasjon om rettigheter, lover, NAV, oppholdstillatelse m.m. Alle våre tjenester e r gratis
Kontaktadresse: Stortorget 2, 3. etasje. Tlf 468 65 000.
Åpningstider: Mandag- torsdag fra kl. 09- 16. 


 

Integreringsrådet

Sprinter Tromsø

Sprinter Tromsø er et nærings- og integreringsprosjekt rettet mot flyktninger og innvandrere som ønsker å etablere egen bedrift. Dette er et samarbeidsprosjekt med Gründerhjelpa, Flow Co-working, Karriere Troms, NAV, Skatt nord, Tromsprodukt og Flyktningtjenesten. Målet med prosjektet er å skape en inkluderende prestasjonskultur for oppstartbedrifter i Tromsø basert på et flerkulturelt entreprenørskap. Prosjektet har fått tilskudd fra IMDi i 2017 på kr 300 000 og i 2018 på kr 345 000. 

Prosjektet har lykkes å etablere kvinnenettverket og å gjennomføre gründeruka i 2017. I 2018 skal prosjektet satse på kvinnenettverket og arbeidspakke 4 der deltakerne på introduksjonsprogrammet skal få grunnleggende kvalifisering for å bidra i arbeids- og samfunnsliv. Kurs avholdes når det ikke er undervisning på Voksenopplæringa. Dvs. i vinterferien, sommerferien og i høstferien. Sprinter Tromsø skal utarbeide og tilby ulike kurs innen gründervirksomhet for de som ønsker informasjon og kunnskap om etablering av egen virksomhet. Tidspunkt er uke 9 i vinterferie, uke 26, 31, 32, 33 i sommer og uke 40 i høstferie. Nå jobber styringsgruppa i prosjektet med innhold. 

Forskere fra Cit-egrationprosjektet ved UiT vil følge noen av aktivitetene og delta i styringsgruppa når det passer. 

Her kan du lese praksisrapport fra Patricja, student fra UiT.

Cit-egration: Innovation in integration

Tromsø kommune er samarbeidspartner i prosjektet Cit-egration. Hvordan kan byen og samfunnet bli bedre på integrering og deltakelse?
  • Prosjektet har som mål å utvikle ny og brukbar kunnskap om innovativ integrering, å fremme integrerende samhandling som kan føre til bredere deltakelse, bedre byer og rettferdige byer.
  • Prosjektet skal utforske offentlige og private byrom som møteplasser.
  • Prosjektet vil studere hvordan byrom brukes av ulike innbyggere, analysere hvor møter finner sted og hvordan nye møter mellom mennesker kan føre til integrering.
Kontakt og møter kan føre til mistro og konflikt, derfor vil prosjektet utforske betingelsene for at møter til integrerende samhandling. Prosjektet vil forske også frivillige organisasjoners rolle i integreringsarbeid. 

Her kan du lese mere om prosjektet Cit-egration

Tromsø internasjonal uke 13.-22.aug 2019

Tromsø internasjonal uke er en årlig markering der alle inviteres til å feire kulturelt mangfold i nord! 
Tromsø kommune inviterer alle flerkulturelle lag og foreninger, offentlige og private institusjoner og samfunnsborgere som vil være med til å bli med!

Program: mat, kunst, utstillnger, verksteder, seminarer, møteplasser, dans og musikk! 

Har du forslag til program, eller vil du være med å organisere markeringen? 
​Ta kontakt med prosjektleder: Nasra Ali Omar. Telefon: 950 35 104

Tromsø internasjonal uke på Facebook
Se oss omtalt i lokalavisa!


Logo Internasjonal uke

Deltakerskolen

Deltakerskolen er et tre-årig prosjekt med mål om å øke deltakelse av barn og unge med flerkulturell og innvandrerbakrunn gjennom tilrettelagt aktiviteter innen kunst, kultur og fritid.
Prosjektet skal jobbe med å videreutvikle og etablere nye tiltak innen fritid og kultur som appellerer til barn og unge med innvandrerbakgrunn. Målgruppe er barn og unge mellom 15 og 23 år.  I Deltakerprosjektet samarbeider vi med Tvibit, Fritid, Kulturskolen og Rulleramp.
Har du forslag til aktiviteter, eller vil vite mer oss?
Ta kontakt med prosjektleder: Nasra Ali Omar. Telefon: 950 35 104