Møtet blir arrangert 27. august, altså i god tid før høringsfristen, som er utvidet til 5. september. Etter høringsfristens utløp skal saken behandles i utdannings- og oppvekstkomiteen og i kommunestyret.
 
– Et hovedmål med høringen er å sikre bred medvirkning, slik at vi får inn synspunkter og innspill som kan bidra til at vi får en best mulig løsning. På møtet inviterer vi til dialog omkring dette, sier avdelingsdirektør Kari Henriksen ved avdeling for oppvekst og utdanning.
 
FAU-representanter, bydelsråd, utviklingslag og aktuelle politikere inviteres også til møtet som avvikles på Grønnåsen skole 27. august klokken 18.30 – 20.00
 
Les mer: Regulering av skolekretser på høring
 
Forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Tromsø kommune er hjemlet i opplæringsloven § 8-1 og forvaltningsloven §§ 2 punkt c) og 37.