Ishavsveien 67 er et botreningstiltak for unge i alderen 16 til 23 år. Tjenesten gis til unge med utviklingsforstyrrelser og/ eller psykososiale vansker.

Kontakt oss

Adresse: Ishavsveien 67, 9010 Tromsø
Vakttelefon: 919 14 899

Avdelingsleder: Stian Følstad
Telefon: 415 21 889

Omsorgstjenesten Langnes

Om Ishavsveien 67

Boligen har tilsammen syv plasser, hvor den enkelte kan bo i inntil tre år. Ishavsveien 67 er døgnbemannet. Her får ungdommen tett oppfølging fra trygge voksne med sosial- helsefaglig og pedagogisk
bakgrunn. I Ishavsveien støtter vi beboerne i dagliglivets gjøremål. Vi jobber også aktivt opp mot arbeidsmarkedstiltak. Samtidig er vi også opptatt av å tilby ulike aktivitetstilbud.

Ishavsveien 67 har tilsammen syv plasser, inkl en avlastningsenhet. I tillegg vil det gis oppfølging i eget hjem og det tilbys ambulerende oppfølging av ungdommer som flytter ut. 

Målet er at de unge skal bli motivert og forberedt til å bo for seg selv. Vi kartlegger behov for videre bistand etter at de er klar til å flytte ut. Vi bidrar til at de unge opplever mestring og økt livskvalitet, og legger til rette for at de kan leve gode liv med meningsfulle aktiviteter.

Vi jobber etter begrepene kommunikasjon, støtte, tilnærming, miljøterapi, samarbeid, holdninger og verdier, rammer og føringer. Les mere om tilbudet her.