Jadeveien_beskjært

Jadeveien sykehjem er et spesialsykehjem for personer med demens. Vi har 40 plasser og ligger i naturskjønne omgivelser på fastlandet. Sykehjemmet har tre avdelinger fordelt på to hus. Solstrand og Dalheim er tilrettelagt for personer med demenssykdom, og Strimmelen er spesielt tilrettelagt for de med større utfordringer.

Vi er opptatte av å se hver enkelt pasient og tilrettelegge dagen etter dagsform. Vi jobber personsentrert etter VIPS-modellen. Hos oss er aktivitet viktig og vi leser, synger og danser eller vi benytter oss av naturen. Noen drar på bytur og severdigheter, andre lager bålkaffe i gapahuken og har gode samtaler i solveggen. Man kan gå daglige turer, stelle i hagen eller måke snø – alt etter årstider og beboers ønsker. 

Følg oss gjerne på Facebook 

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Telefon: 407 62 564
Adresse: Jadevegen 43/45, 9022 Krokelvdalen

Våre avdelinger
Nyheim gruppe 1-2: 400 32 290
Nyheim gruppe 3-4: 900 78 619
Solstrand: 905 85 563

Siv-Renate Klaussen
Konstituert enhetsleder for Mortensnes/Jadeveien sykehjem
E-post: siv-renate.klaussen@tromso.kommune.no
Tlf: 473 71 982

Ansatte

Informasjon til pasienter og pårørende

Personalet
Det er en avdelingsleder på hver av de tre avdelingene. Lederen har det daglige administrative og faglige ansvaret for pasienter og ansatte. Personalgruppa består av sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som rullerer mellom de ulike pasientgruppene over tid. Hver pasient får tildelt to primærkontakter. Disse har god oversikt over pasientens behov og et viktig bindeledd mellom pårørende og avdelingen. Avdelingens sykepleiere har faglig ansvar for alle våre pasienter. 

Fellesmåltider
Det serveres fem faste måltider per dag. I tillegg serveres mat og drikke ved behov. Middagsmat kommer daglig fra felleskjøkken, øvrige måltider tilberedes på hver avdeling.

Rommene
Alle pasientene har enerom med bad, seng og klesskap. Øvrig møblering er overlatt til pasient/pårørende. Demenssykdommer gir ofte adferdsmessige symptomer og konsekvenser som kan gjøre det vanskelig å samhandle i grupper. Dette gjør at vi til enhver tid må ta hensyn til hvordan de eksisterende gruppene fungerer. Det hender derfor at det kan være nødvendig å flytte pasienter mellom gruppene. Dette betyr at det tildelte rommet ved innflytting ikke kan anses som permanent, og at bytting av rom innad i avdelingen blir avgjort av personalet i avdelingen. Vi vil presisere at slike endringer kun gjøres når det ut fra et faglig og forsvarlig perspektiv anses som nødvendig. Når det gjelder renhold på pasientrom er det personalets ansvar å sørge for orden og støvtørking. Dersom man velger å innrede rommet med mange detaljer som bilder og pynt kan det bli vanskelig for personalet å overholde det renholdet som forventes.

Aktivisering og miljøtiltak
Vi jobber med sansestimulering gjennom blant annet sang, musikk, bilder og bruk av gamle ting. Mange av våre aktiviteter følger årstidene. Som for eksempel såing, planting og hagearbeid om våren og sommeren, sy rull og lage sylte om høsten, lage mølje og måke snø når det er sesong osv. Høytlesing, sang og turgåing er daglige aktiviteter for mange og vi bruker minnealbum, pasientens historie og gamle ting i den individuelle i samhandlingen mellom pasientene og personalet. Vi har utover dette jevnlige besøk fra den «kulturelle spaserstokken» som gir pasientene et variert kulturtilbud. Sykehjemmet har også egen trivselskoordinator.
 
Pårørende
Pårørende er den viktigste ressursen når pasienten trenger hjelp med å huske. Dere vil få utdelt et hefte som skal fylles ut med livshistorien til pasienten. En minnebok med bilder som representerer minner, hendelser, steder og nære personer. Minneboken bør bestå av et bilde og litt tekst per side.  

Besøk
Vi har en fleksibel besøkstid, men for pasientenes skyld ønsker vi at det tas hensyn til at det bør være ro i avdelingen rundt måltider og etter kl. 20.00 på kvelden. Våre pasienter har mistet mange av sine ferdigheter og trenger et rolig miljø rundt seg for å konsentrere seg om enkle handlinger som blant annet å spise. Videre er det ofte vanskelig for pasienter med demenssykdom å forholde seg til miljøer der det oppholder seg mange mennesker. Av den grunn hender det at det kan være mest fornuftig at besøk foregår på pasientens rom (for eksempel når mange har besøk samtidig). Pårørende er også velkommen til å delta på aktiviteter som arrangeres i avdelinga. Kroken sykehjem har videokonferanseutstyr, som gjør det mulig for deg og dine pårørende å ha nettbesøk. Utover dette er det muligheter for å bruke skype i avdelingen.

Telefon og TV
Alle rom har eget uttak for TV og telefon. Vi er koblet til Kabel-tv nett. Sykehjemmets TV-lisens dekker også avgiften for de som har privat TV-apparat. Om pasienten skal ha telefon på rommet sitt, må pårørende ordne dette selv. Pasienten betaler abonnement og installasjon. 

Merking og vask av privat tøy
Ved innflytting må alt tøy merkes. Navnelapper bestilles, betales og sys på klærne av hver enkelt. Privattøy vaskes av pleierne i avdelinga, og bør være av tekstiler som tåler røff vask, er lett å tørke og krøller minst mulig. Det er liten tid til å stryke klær. Privattøy som må renses eller er av ull er ikke egnet, og vi har dessverre ikke tid til å vaske for hånd. Pasientene må selv betale for reparasjon av privattøy. Sykehjemmet erstatter ikke klær.

Elever, lærlinger og studenter
Avdelingen har et undervisningsansvar og tar derfor i mot mange elever, lærlinger og studenter hvert år. Disse oppholder seg i avdelingen over kortere og lengre perioder. Det kan være opp til fire og fem stykker samtidig i hver periode. Dere må derfor være forberedt på å treffe mange nye ansikter gjennom året. Jadeveien sykehjem skal være en lærende organisasjon hvor det gis rom for faglig utvikling.  
 
Røyking
Samtlige fellesarealer skal være røykfrie. Pasientene kan røyke ute eller på eget rom. I enkelte tilfeller må spesielle tiltak settes i verk i forhold til røyking. På grunn av brannfare oppbevares fyrstikker og lightere på vaktrom. Alle oppfordres til å røyke ute.
 
Legetilsyn
Hver avdeling har fast legetilsyn en dag per uke. Behov for legetilsyn ut over dette vurderes av vakthavende sykepleier. Ved endringer i behandlingsstrategi vil pårørende få informasjon per e-post eller telefon. Vi innkaller pårørende til innkomstsamtale innen en måned etter at ny pasient er flyttet inn i avdelinga. Utover dette gjennomfører primærkontakt, og eventuelt sykepleier, samarbeidsmøter med pårørende en gang årlig. Pårørende vil i tillegg få tilbud om å møte sykehjemslegen en gang per år. 
 
Tannhelsetjeneste/frisør og fotpleie
Den kommunale tannhelsetjenesten er gratis. Alle pasienter får gratis tannlegetime en gang per år, samt oppfølging. Dersom man ønsker å benytte egen tannlege, må pasienten betale for behandlingen selv. Fotpleier og frisør kommer til avdelinga ved behov og pasienten betaler selv.
 
Prestetjeneste
Omsorgstjenesten Jadeveien tilhører Kroken menighet. Det er andakt en torsdag i måneden. Kirken inviterer også til kafé og andre aktiviteter.
 
Utflytting
Vi gir tilbud til pasienter med demens om langtidsopphold. Pasienter som får forverring av andre sykdommer og endret omsorgsbehov, vil bli vurdert overflyttet til somatisk sykehjem. Endelig beslutning angående flytting tas i samarbeid med sykehjemslegen.
 
Frivillige «det du kan, det trenger vi»
Vi har stort behov for frivillige til ulike aktiviteter, tilstelninger, turer etc. Om du eller noen du kjenner er interessert i å være frivillig, ta mer enn gjerne kontakt med oss.
 
Klage/ klageadgang
Vi oppfordrer pasient, pårørende og verge å ta opp kritikkverdige forhold med avdelingens ledelse. Om dere opplever å ikke nå fram, kan du ifølge pasientrettighetsloven klage inn kritikkverdige forhold til Helsetilsynet. Klagen sendes sykehjemmet som fremmer saken overfor klientutvalget.