Vi har over 40 ulike barnehager, spredt over Tromsøya, Kvaløya og Fastlandet. Her er det mange jobbmuligheter!
Som ferdigutdannet kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder, støttepedagog eller fagleder. For det siste kreves vanligvis erfaring som pedagogisk leder og gjerne videreutdanning.

Faste stillinger lyses ut fortløpende, men vi trenger alltid vikarer. Vi har også ofte behov for assistenter og/eller fagarbeidere. Det enkleste er å ta kontakt med faglederen i den barnehagen du kan tenke deg å jobbe i.

Som nyutdannet kan vi tilby deg god oppfølging, med strukturert og tilpasset veiledning. Vi vil at våre ansatte skal få utvikle seg, og du har mulighet til å søke på midler til videreutdanning. De innvilges etter søknad og behov. Som leder kan vi tilby gode lederprogram og kurstilbud til pedagogene.

Mange av barnehagene våre er med i prosjekter som jobber målrettet med ulike tema. Brenner du for realfag? Sorgenfri og Sommereng barnehager jobber mot barns matematiske forståelse gjennom prosjektet «Matematikk i barnehagen – utforskning, lek og forståelse». Har du lyst å jobbe spesielt med kultur, felleskap og mangfold?  Bymyra barnehage er for eksempel gode på mangfold, og er utpekt til å være fokusenhet i Troms fylke for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).  

Alle våre stillingsannonser finner du på tromso.kommune.no/jobb