Remiks samler inn på hele Tromsøya, på fastlandet mellom Tønsvika bru og kirkegården på Laukslett, samt fra Finnvikdalen-krysset til Kaldfjord (til og med Ersfjordbotn) på Kvaløya, samt Håkøya. Juletrær kan også leveres gratis på våre Returstasjoner.

Avfallssug/fellesløsninger
Stakkevollan med stasjonært avfallssug: Sett juletrærne ned til parkeringsplassen der den gamle felles oppsamlingsplassen for avfall var. Trærne må være klart synlig, men uten at de er til hinder for allmenn trafikk.

Borettslag med mobilt avfallssug
Sett juletrærne der renovasjonsbilen kobler seg til rørsystemet. Påkoblingspunktet er stort sett plassert i utkanten av borettslaget, og merket med navn på laget.

Alle andre fellesløsninger
Sett juletrærne dit containerne/oppsamlingsenhetene står. Plasser dem slik at de ikke blir til hinder for trafikk, eller for tømming av containerne.