Det er gjort en justering av handlings- og økonomiplan 2019-2022 for å innarbeide konsekvenser av regjeringens forslag til statsbudsjett 2019, konsekvenser av kommunens økonomirapport 2-2018 og andre forutsetninger i budsjettopplegget som har endret seg siden kommunestyrets vedtak om handlings- og økonomiplan 2019-2022 fra 26. september 2018.

Blant annet er det tatt høyde for at kommunen ligger an til å få 40 millioner mindre å rutte med fra staten de neste fire årene, samt at en økt overføring til helse og omsorg i 2019 er foreslått fordelt på de andre avdelingene.

Formannskapets innstilling behandles i kommunestyret 12. desember 2018.

Her kan du lese hele Admininistrasjonssjefens forslag.

Vedtaket fra formannskapet 27. november finner du her.