Kartgrunnlag fra 1931. Hele bykartet

Sjøgata i Tromsø er ganske kort til sentrumsgate å være, men få gater har hatt større betydning, politisk og økonomisk, i byens korte historie. Ingen andre gater har heller opplevd så store ødeleggelser som Sjøgata, gjennom to voldsomme branner.

Sjøgata (tidl. «Søe-gaden»), starter på Prostneset og går i dag nordover til Stortorget. Før 1969 munnet den ut i Storgata, men bybrannen i 1969 endret gateløpet. På oversiden ligger det bare 8 hus med front mot gaten, nr. 2-16, men bak disse var det tidligere store bakgårder og haver, enkelte eiendommer gikk helt opp til Storgata. På nedsiden av gaten, mot sjøen, lå det dobbelt så mange hus mot gaten, dette var forretningsgårdene, og bak dem igjen, ut i sjøen, minst like mange brygger/pakkhus.  Husene på oversiden, bortsett fra ett, står der fortsatt i dag, på betydelig reduserte tomter, mens alle forretningsgårdene så nær som 3, samt alle bryggene, er borte.

 

Sjøgata 1 Sjøgata 14 Sjøgata 37
Sjøgata 2 Sjøgata 15 Sjøgata 39 A/B
Sjøgata 3/5 Sjøgata 16 Sjøgata 41
Sjøgata 4 Sjøgata 17 Sjøgata 43
Sjøgata 6 Sjøgata  19/21/23 Sjøgata 45
Sjøgata 7 Sjøgata 25 Sjøgata 47 A
Sjøgata 8 Sjøgata 27 Sjøgata 47 B
Sjøgata 9 Sjøgata 29 Sjøgata 47 C
Sjøgata 10 Sjøgata 31 Sjøgata 49 A
Sjøgata 11 Sjøgata 31/33 Sjøgata 49 B
Sjøgata 12 Sjøgata 33 Sjøgata 49 C
Sjøgata 13 Sjøgata 35 Sjøgata 51