Satsningsområde

Barnehagen satser mye på uteaktiviteter. Bruk av naturmateriale til formingsaktiviteter.