Satsningsområder

Skolen jobber ut i fra kommunens overordnede kvalitetsplan, med hovedområdene innovasjon, læringsmiljø og vurdering. Enheten har utviklet vår lokale kvalitetsplan for hvert område.
 
Innovasjon
Hillesøyskolen skal gjennom sitt arbeid gi elevene forskerglede, bevissthet og kunnskap om sitt lokalsamfunn. Her samarbeider vi med Ungt entreprenørskap, Inn på tunet, lokalt næringsliv og Senter for IKT i utdanningen.
 
Læringsmiljø
Et godt læringsmiljø i Hillesøyskolen skal bidra til at elevene lærer, føler seg vel og trives. Et godt samarbeid med foresatte står sentralt.
 
Vurdering
Alle i skolesamfunnet skal vite hvordan Hillesøyskolen driver sitt vurderingsarbeid. For perioden 2013 - 2015 er regning som grunnleggende ferdighet særlig vektlagt.