Storgata og kirkeparken er som en av 14 kandidater nominert til Norsk Lyspris 2018

Det er stor stas for prosjektleder Henriette Jordheim. 
- Vi er selvfølgelig veldig stolte av denne nominasjonen! Kirkeparken og Storgata er et viktig samlingspunkt i Tromsø sentrum, og belysning har hele veien vært veldig viktig for oss i dette prosjektet. Tromsø er både en veldig mørk og en veldig lys by, og det er viktig å ha belysning som fremhever dette knutepunktet i sentrum, sier Jordheim.

Trygghet
Gjennom mørketida er god belysning også vesentlig for trygghetsfølelsen.
- I tillegg til at riktig lys kan skape god stemning, er det veldig viktig for at folk skal føle seg trygge. Mørket er skremmende for mange, og opplyste områder er alfa og omega for at offentlige rom skal bli brukt også i mørketida, sier Jordheim. 

Spleiselag
Sparebanken Nord-Norge sponset all belysningen i parken, og Tromsø kommune betalte belysningen i Storgata. Firmaet Zenisk AS står bak lysdesignet. 

I juryens begrunnelse trekkes også de kulturhistoriske momentene fram:
"Prosjektet  viser et moderne  lysanlegg med høy  detaljeringsgrad i utforming og  teknisk design. Prosjektet hadde spesielle  utfordringer fordi alt under bakken i hele Kirkeparken  og deler av Storgata, Bankgata, Kirkegata, Adolf Thomsens  gate, er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Dette medførte  svært begrensede muligheter for plassering av master. Med utgangspunkt  i eksisterende fundamentplassering er fasadebelysning skreddersydd til domkirken.  Belysningen løfter frem bygget på en verdig måte uten blending i noen retninger.  Storgata har fått ny belysning fra dobbelarmet mast som både ivaretar atmosfære og  funksjonalitet. Lyskonseptet er å fremheve Storgata og Kirkeparken som sentrums viktigste uterom; kulturhistorisk sett, som handelsgate, som grønn lunge og som knutepunkt for gående. Lyskonseptet fremhever domkirken i Kirkeparken som naturlig midtpunkt og landemerke i Tromsø sentrum", heter det i juryens begrunnelse.

Vinneren av Norsk Lyspris 2018 kåres på Lysets Dag, 21. november på DOGA i Oslo.