Vi oppfordrer de som bor langs trafikkerte veier til å klippe hekker og busker på eiendommene sine.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det uoversiktlig og farlig for både bilister, syklister og gående. I følge vegloven er det den som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker slik at det er god sikt ved veikryss og avkjørsler.

Når du står fire meter inn i avkjørselen din, skal du ha minst 20 meter sikt i hver retning langs gang- og sykkelvegen.
 
Til tross for at mange elever går til skolen på egen hånd, blir fremdeles en del kjørt til skolen av sine foreldre. Stor trafikk ved skolene kan bidra til flere farlige situasjoner. Dette kan igjen føre til at enda flere velger å kjøre sine barn til skolen.
 
Vi oppfordrer nå alle til å starte skoleåret med gode vaner. Tromsø kommune samarbeider med Trygg trafikk, slik at barna skal kunne gå til skolen på en trygg og sikker skolevei.
– Vi ønsker at alle skal ha en trygg og sikker skolevei. For å lykkes med dette er vi avhengig av at alle voksne tar sitt ansvar, sier Elsa Klemetsen leder for Trygg Trafikk i Troms.
 
Ved å gå med de minste til skolen kan foreldre gi barna gode råd om trafikken, trafikkreglene og hva barna må passe seg for. De som bor nært skoler bør være særlig forsiktige når de kjører. Alle bør vurdere om det er nødvendig å kjøre til skolen, så vi får minst mulig trafikk rundt skolene våre.