Peter Wemö er en svensk kulturarbeider som har gjort nordmann av seg, og som er en av de store tradisjonsbærerne av svenske og nordiske viser.

Stine Solberg Løvdal er en erfaren sanger som er mest kjent som en av pigene i Grunnesund Pigekor.

I regi av ordningen Den kulturelle spaserstokken gjester Løvdal og Wemö oss med arven etter Cornelis Vreeswijk fra og med mandag 28. oktober til og med torsdag 31. oktober.


Program
  • Mandag 28. oktober: Trimtreffet, Tromsdalen menighetshus kl 13:00
  • Mandag 28. oktober: Åsgård kl 18:00 (NB! Lukket arrangement).
  • Tirsdag 29. oktober: Otium dagsenter kl 12:00
  • Tirsdag 29. oktober: Otium kantina Fortuna kl 13:30
  • Onsdag 30. oktober: Laureng bo- og servicesenter 11:30
  • Onsdag 30. oktober: Havtun, Brensholmen kl 16.30
  • Torsdag 31. oktober: Lakselvbukt bo- og servicesenter kl 11:30
  • Torsdag 31. oktober: Jadeveien sykehjem kl 16:00

Her kan du se hele programmet for Den kulturelle spaserstokken for høsten 2019.


Den kulturelle spaserstokken – et tilbud til de eldre

Kunst og kultur er viktig i det trivselskapende og helseforebyggende arbeidet. Alle, uansett forutsetninger, skal få oppleve gode kunst- og kulturopplevelser.

Målene med Den kulturelle spaserstokken er blant annet å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre, og legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren.

Eldre skal få et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Alle på sykehjem eller hjemmeboende som mottar hjelp bør få muligheten til å delta på minst ett kulturarrangement i året.