Steenstrup fyller straks 70 år og holder i forbindelse med at han slutter i kommunen et foredrag som blir både litt personlig og kanskje en smule humoristisk.
 
De fleste av byens vernede bygg ligger innenfor bygrensen fra 1788. Steenstrup vil ta for seg Regionreformen, Kommunedelplan for kulturminner og peke på hvordan Riksantikvaren gir kommunene mer ansvar for vern av bygg. Dette mener Steenstrup vil gjøre at kommunen må styrke kompetansen på området og jobbe tverrsektorielt.
 
Er du interessert i byhistorie og vern av bygg? Da bør du få med deg dette!

 Kart over Tromsø fra 1931

Foredraget arrangeres i kommunestyresalen fredag 11. oktober kl. 09.30 – 10.30. Det er gratis og åpent for alle. Velkommen!