Tromsø kommune sender ut faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt to ganger i året, med forfall 1. april og 1. oktober. Kommunale avgifter kommer som oftest på samme faktura som eiendomsskatten. Tromsø kommune ønsker at så mange som mulig gjør avtale med sin bank om å kunne motta e-faktura, eller for næringsdrivende; EHF-faktura. Faktura sendes ut minst 14. dager før forfall.

Det sendes normalt ut en regning for hver eiendom. Avhengig av hvilke tjenester den enkelte eiendom benytter, vil faktura for kommunale avgifter kunne bestå av renovasjonsgebyr, vann- og avløpsavgift, feieavgift og festeavgift for kommunale tomter. For de som har vannmåler vil avregning gjelde foregående år.

Lurer du på noe om eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Se de vanligste spørsmålene her.

Hvor mye skal jeg betale?

Her kan du se mer om hvordan eiendomsskatten fastsettes.
Satsene for kommunale avgifter finner du i oversikten over betalingssatser og gebyrregulativ.

Hva skjer om jeg ikke betaler?

Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om grunnlaget blir påklaget.

Ved forsinket betaling påløper rente etter gjeldende satser fra forfall til betaling skjer. Dette gjelder selv om det inngås avtale om betalingsutsettelse. Betaling anses skjedd når beløpet er kommet inn på kommunens bankkonto. Ved unnlatt betaling vil det påløpe gebyrer for utsendelse av purring mv.

Må jeg bruke KID-nummer?

For å sikre at vi vet hvem som betaler bør du bruke KID-nummer. Dette finner du nederst i venstre del av fakturaen. Har du ikke KID-nummer vil betalingen likevel gå gjennom, men vi kan ha problemer med å identifisere betaler.

Hvordan klager jeg?

Dersom det er registrert feile opplysninger på fakturaen du mottar, så kan du sende inn en klage. Bruk e-skjemaet Eiendomsavgift - klage

Har du spørsmål?

Endringer må sendes oss skriftlig. Andre spørsmål om faktura eller utregning kan stilles til: