Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - planlegging

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner tar for seg spesielle områder eller temaer og gir føringer for disse. Denne plantypen er mer detaljert enn kommuneplanen.

Gjeldende kommunedelplaner i PDF-format:

Planene kan også sees i PlanInnsyn

PlanInnsyn er porten til kommunens planarkiv

Kommuneplanen lister opp hvilke kommunedelplaner som fortsatt skal gjelde. Tidligere stadfestede og egengodkjente kommunedelplaner med bestemmelser skal fortsatt gjelde dersom hovedformål og utnyttelse ikke er i strid med kommuneplanens arealdel. For området som omfattes av kommunedelplan sentrum (også kalt sentrumsplanen) gjelder kommunedelplanens arealbruk og bestemmelser foran kommuneplanen.

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: