Kommunedirektør Britt Elin Steinveg
Telefon: 911 51 414

Kommunedirektøren har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune, og er øverste ansvarlig for administrasjonen.

Henvendelser til kommunedirektøren gjøres til administrasjonskonsulent Heidi Henriksen på e-post eller telefon 975 78 360.

Kommunedirektørens ledergruppe
Kommunedirektørens ledergruppe består av avdelingsdirektørene, stabssjefer og kommunikasjonssjefen. 

Arbeidsmiljøtjenesten

Arbeidsmiljøtjenesten (AMT) er Tromsø kommunes interne bedriftshelsetjeneste og er et tilbud til alle ansatte i Tromsø kommune. Avdelingen skal yte bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere for å bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser i Tromsø kommune.

Vi har kompetanse innen fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Våre ansatte i Arbeidsmiljøtjenesten tilbyr en rekke ulike tjenester. 

Informasjon om Arbeidsmiljøtjenesten finnes på kommunens intranett.

Internkontrolltjenesten

Internkontrolltjenesten har som hovedoppgave å styrke bistanden og veiledning innen økonomi- og personalforvaltning. Teamet skal i tillegg kunne bistå med økonomi- og personalstøtte i forhold til pågående utrednings- og organisasjonsarbeid.
 
Teamet skal gjennomføre utredning, analyse og rådgivning innen økonomi og personalforvaltning. For å utarbeide tiltak som iverksettes for å bedre rutiner og arbeidsprosesser, for å oppnå budsjettbalanse og styrke det helsefremmende arbeidet i enhetene og organisasjonen.
 
Avdelingsdirektørene samarbeider om å velge ut hvilke enheter som skal motta bistand.
 
Internkontrolltjenesten består av:
 
Lene Somby Iversen, controller
Telefon: 901 29 717
Utredning, analyse og rådgivning innen økonomi