Kst. kommunedirektør Mari Enoksen Hult
Telefon: 917 03 701


Kommunedirektøren har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune, og er øverste ansvarlig for administrasjonen.

Henvendelser til kommunedirektøren gjøres til administrasjonskonsulent Heidi Henriksen på e-post eller telefon 975 78 360.

Kommunedirektørens ledergruppe
Kommunedirektørens ledergruppe består av avdelingsdirektørene, stabssjefer og kommunikasjonssjefen. 

Arbeidsmiljøtjenesten

Arbeidsmiljøtjenesten (AMT) er kommunes interne bedriftshelsetjeneste og er et tilbud til alle ansatte i Tromsø kommune. AMT gir bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere for å bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser i Tromsø kommune.

AMT har kompetanse innen fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Våre ansatte i AMT tilbyr en rekke ulike tjenester. 

Informasjon om Arbeidsmiljøtjenesten finnes på kommunens intranett.

Internkontrolltjenesten

Internkontrolltjenestens bistår med økonomi- og personalstøtte i forhold til utredning, analyse og rådgivning innen økonomi, utrednings- og organisasjonsarbeid. 
 
Lene Somby Iversen, controller
Telefon: 901 29 717