Så langt er det ingenting som tyder på at drikkevannet i området er forurenset av skadelige stoffer fra den påståtte forurensingen. 

– Det er opp til politiet å vurdere om det har pågått ulovlig forurensing. Vårt viktigste fokus nå er å sikre at drikkevannet til innbyggerne i området ikke er forurenset. Vi følger situasjonen tett, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg. 

Misfargingen på drikkevannet hos beboere i Buvika stammer trolig fra jord- og grusmasser fra anleggsarbeidet. Det er ikke grunn til å tro at denne misfargingen henger sammen med en mulig forurensing fra oljeprodukter. Innbyggere som får kjørt ut vann fra utbygger på grunn av grumsete drikkevann, forholder seg til informasjon fra utbygger. 

Området rundt vindkraftverket er et nedbørsområde, som har avrenning mot drikkevannskildene til beboere i Buvik, Sjøtun, Brensholmen og Sommarøy. 

Utbyggeren av vindkraftverket er pålagt å ta jevnlige prøver av drikkevannet. Kommuneoverlegen ber nå om å få oversendt resultatene fra samtlige drikkevannsprøver som er tatt frem til nå, for å skaffe seg en oversikt over vannkvaliteten. Kommuneoverlegen har også bedt om at det tas ukentlige prøver av drikkevannet i det aktuelle området for å overvåke situasjonen fremover. 

– Sannsynligheten er liten for at det er skadelige verdier av farlige stoffer i vannet, på grunn av uttynning gjennom nedbør i et stort område. Vannet kan derfor i utgangspunktet drikkes. Vi ber likevel innbyggerne i området om å følge med. Hvis du ser eller lukter noe unormalt, bør du ikke drikke vannet. Vi informerer de berørte innbyggerne så snart vi har ny informasjon, sier kommuneoverlege Mikal Tønsaas. 

Beboere som har spørsmål kan kontakte Seksjon for vann og avløp på vakttelefon 970 09 010. 

Kontaktperson for media: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg. Telefon 91 15 14 14.