Barnet som er bekreftet omkommet var elev ved en av kommunens barneskoler.

– Skolen det gjelder snakker i dag med elevene om hva som har skjedd, og har i tillegg informert foresatte ved skolen om dødsfallet. Også ansatte blir ivaretatt, alt dette i tråd med våre rutiner, sier avdelingsdirektør Kari Henriksen.
 
Flere instanser involvert
Forebyggende helsetjenester bistår skolen i oppfølgingen og er tilgjengelig for elever hele dagen. Elever som ønsker å ringe hjem, får mulighet til det.
Den voksne kvinnen som er bekreftet omkommet hadde tilknytning til kommunens introduksjonsprogram gjennom Flyktningetjenesten.
De to siste barna som var involvert i hendelsen har tilknytning til en av kommunens barnehager. Også her er foreldre informert og de ansatte har snakket med barna om hva som har skjedd.

Ta kontakt med lege
Kommunens psykososiale kriseteam er fortsatt i beredskap. Personer som har behov for hjelp bes ta kontakt med fastlege eller legevakt.
Kommunens kriseledelse har tett kontakt med politiet og helsemyndighetene og holder seg fortløpende oppdatert.
 
– Tragisk hendelse
– Dette er en tragisk hendelse for alle involverte. Våre tanker går til de nærmeste og alle som er berørte. Vi gjør det vi kan for å hjelpe der det er behov, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.
Kommunen forstår at det er stor interesse for denne saken, men ber om at det utvises forsiktighet i tilknytning til den aktuelle skolen, av hensyn til elevene.