Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens arealdel 2017 - 2026

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Disse utarbeides i to separate dokumenter. I planprogrammet, som ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2014, ble hovedrammene for kommuneplanarbeidet lagt. Samfunnsdelen ble vedtatt i 2015.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Gjennom høringsrunden kom det inn en rekke innspill og forslag til det videre arbeidet. Både regionale og statlige myndigheter ga innspill til kommuneplanarbeidet, og selv om ikke planprogrammet tok inn alle forslagene, har innspillene vært tatt med videre i arbeidet med kommuneplanen.

 9k=

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: