Kommunestyremøte

Følg møtet og finn møteinfo her.

Siste oppdatering 26. mai 2021

Publisert 25. mai 2021

Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til politisk sekretariat.

Kl. 12.00

Opprop

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 28. april 2021

Spørsmål

Uttalelser:

  • Forslag til uttalelse -Fase to av #doarváidál - forebygging via synliggjøring
  • Forslag til uttalelse – Gaza
  • Forslag til uttalelse - Flytting av psykiatrien

Saker til behandling:

55/21

21/03876-6

Trollvassbu hytte – ekspropriasjon av grunn og rettigheter

56/21

21/04181-1

Privat forslag - Tiltak mot hat og trusler rettet mot folkevalgte

57/21

21/07577-1

Økonomirapport 1 - pr. 31 mars 2021 - Tromsøbadet KF

58/21

21/07574-1

Økonomirapport 1 - pr. 31.mars 2021 - Tromsø Havn KF

59/21

21/07579-1

Økonomirapport 1 - pr. 31. mars 2021 - Tromsø brann og redning KF

Kl. 14.00 – 14.15

Pause

Orientering om Troms Kraft ved Semming Semmingsen, konsernsjef.

60/21

21/06844-1

Økonomirapport 1 - 2021

61/21

21/07580-1

Finansrapport pr. 31.mars 2021 - Tromsø Havn KF

62/21

21/07378-1

Finansrapport pr. 31.12.2020

63/21

21/07379-1

Finansrapport pr. 31.03.2021

64/21

20/14776-9

Styrking av kapasiteten til heldøgnsomsorg

65/21

21/06426-2

Kontrollutvalgssak 42/21 - Forvaltningsrevisjonsrapport Dreis - oppfølging sak 173/20

Kl. 16.00 – 16.30

Middag

66/21

19/04111-31

Plan 1880 Detaljregulering for Kattfjord massedeponi - til endelig vedtak

67/21

21/02554-3

Innbyggerforslag - Kaffecontainer i Telegrafbukta

68/21

21/06671-1

Opprette sentralkjøkken i kommunal regi

69/21

21/01098-1

Kunstens hus i Tromsø Muségata 2

70/21

21/06775-1

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune

71/21

21/05518-1

Innvilgelse av fritak samt valg av representanter til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

72/21

21/04897-3

Kommunalt råds årsmelding 2020

73/21

21/05802-4

Orientering til kommunestyret om vedtak i hovedutvalgene mai 2021

Kl. 19.00

Slutt

Grunnet smittevernhensyn under koronasituasjonen er det restriktiv adgang for publikum til å møte opp fysisk for å følge våre møter.

Du kan imidlertid følge kommunestyremøtet direkte eller i opptak under våre videoer eller på kommune-TV.

Dato

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.