Kommunestyret 2019-2023

Tromsø kommunestyre har 43 medlemmer - se medlemmer av kommunestyret

Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyrets rolle

Kommunestyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er kommunestyret som bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal utvikles. Kommunestyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Kommunestyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Kommunestyret møtes en gang i måneden.

Barnas- og ungdommens kommunestyremøter

Ungdommens kommunestyremøte foregår som regel i forkant av kommunestyretmøtet. I år er disse møtene lagt til dagen etter ordinært kommunestyremøte. Møteprotokoller og kontaktpersoner finner du på siden Barn og unge sier sin mening. Barnas og ungdommens kommunestyremøter blir på grunn av personvern, ikke direktesendt på web-TV som tidligere.
  • Ungdommens kommunestyremøte avholdes hvert år i april
  • Barnas kommunestyremøte avholdes hvert år i mai

Skriftlige spørsmål til ordfører eller komiteleder

Faste kommunestyrerepresentanter kan mellom Kommunestyre– og komitemøter sende inn skriftlige spørsmål til ordfører, og komiteleder jfr. kommunestyrets reglement § 22 - se Fullmakter og reglementer - For politiske rådgivere og utvalg.

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret finner du under Fullmakter og reglement - For politiske rådgivere og utvalg.

Saksgang

I enhver sak som legges fram for kommunestyret skal det være en innstilling fra en kommunestyrekomité, formannskapet eller utvalg opprettet av kommunestyret. Eventuelle dissenser skal framgå.

Nyttige lenker og dokumenter