Tromsø kommunestyre har 43 medlemmer - se Medlemmer av kommunestyret 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Her finner du møteplan og sakspapirer til kommunestyret. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

Oversikt over planlagte politiske saker våren 2018 

Alle møtene i Kommunestyret blir direktesendt på web-tv. Opptak av tidligere kommunestyremøter finnes under web-tv.

Datoer for kommunestyremøter

Kommunestyremøter 2019
Tromsø kommunestyre avholder 11 møter i løpet av året, to av møtene går over to dager; 30. januar, 27. februar, 27. mars, 24. april, 29. mai, 19. og 20. juni, 28. august, 25. september, 16. og 30. oktober, 20. november samt 11. og 12. desember.

Her finner du sakspapirer til kommunestyret. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

Kommunestyrets rolle

Kommunestyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er kommunestyret som bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal utvikles. Kommunestyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Kommunestyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Kommunestyret møtes en gang i måneden.

Barnas- og ungdommens kommunestyremøter

Ungdommens kommunestyremøte foregår som regel i forkant av kommunestyretmøtet. I år er disse møtene lagt til dagen etter ordinært kommunestyremøte. Møteprotokoller og kontaktpersoner finner du på siden Barn og unge sier sin mening. Barnas og ungdommens kommunestyremøter blir på grunn av personvern, ikke direktesendt på web-TV som tidligere.

I 2018 ble møtene avholdt i april og mai.
  • Ungdommens kommunestyremøte 26. april kl 0900 - 1130
  • Barnas kommunestyremøte 31. mai kl 0900 - 1130

Skriftlige spørsmål til ordfører eller komiteleder

Faste kommunestyrerepresentanter kan mellom Kommunestyre– og komitemøter sende inn skriftlige spørsmål til ordfører, og komiteleder jfr. kommunestyrets reglement § 22 - se Fullmakter og reglementer - For politiske rådgivere og utvalg.

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret finner du under Fullmakter og reglement - For politiske rådgivere og utvalg.

Saksgang

I enhver sak som legges fram for kommunestyret skal det være en innstilling fra en kommunestyrekomité, formannskapet eller utvalg opprettet av kommunestyret. Eventuelle dissenser skal framgå.