Lesesal
Arkivmaterialet er tilgjengelig i vår lesesal på hovedbiblioteket i Fokuskvartealet.
Du finner lesesalen i hovedbiblioteket, plan 0 like ved døra til kinofoajeen.
Vi deler lokale med bibiotekets lokalhistoriske samling.

Besøksadresse: Grønnegata 94, 9008 Tromsø.
Telefon lesesal: 452 30 794  OBS: Dette telefonnummeret er kun bejent i lesesalens åpningstid.
Åpent: mandag kl. 09.00 - 15.00 

Postadresse og telefon
Postboks 6900, 9299 Tromsø
byarkivet@tromso.kommune.no
Telefon, kst. byarkivar Anna Fina Broks Haugen: 40105321

Finn en ansatt