Send e-post

E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Tenk over dette før du sender e-post:

  • Alle saksdokumenter til og fra kommunen er offentlig, dersom de ikke inneholder opplysningene som er underlagt taushetsplikt.
  • All sakspost kommer på postlista. Den er offentlig og tilgjengelig på internett.
  • Vær oppmerksom på at ditt brev kan bli omtalt eller sitert i media.

Her kan du lese mer om offentlig innsyn.

Ring oss

Telefon:   77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
 
Åpningstider på Servicetorget
Mandag - fredag kl 10 - 14, på telefon 08.00-15.00 (15. mai - 14. september)
Mandag - fredag kl 10 - 14, på telefon 08.00-15.45 (15. september - 14. mai)

Besøk oss

Servicetorget holder til på Rådhuset, i Rådhusgata 2.

Åpningstider på Servicetorget
Mandag - fredag kl 09 - 14, på telefon 08.00-15.00 (15. mai - 14. september)
Mandag - fredag kl 09 - 14, på telefon 08.00-15.45 (15. september - 14. mai)
 
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no
Les mer om Servicetorget

Melde om feil og mangler

På gatami.no kan du gi tilbakemelding til Tromsø kommune på problemer i tilknytning kommunale veier eller eiendom, vann eller avløp. Vi kan ikke gi noen garanti for at saker som meldes inn blir utbedret, men det gir oss en bedre oversikt over saker når vi prioriterer i det daglige arbeidet.

Eksempler er hull i veibanen, gatelys som ikke fungerer, parkområder som ikke er ryddet eller problemer med vannet.

Kontaktinformasjon til enheter, seksjoner og avdelinger

Døgnåpne vakttelefoner

Nedenfor finner du oversikt over bemannede telefoner utenom arbeidstid. Numrene kan ringes ved akutte hendelser.

Navn Telefon
Barnevernvakta 951 95 240
Bydrift 970 10 200 (kommunale veger og overflatevann)
Krisesenteret for Tromsø og omegn 77 61 10 60
Legevakta 116 117
Psykososialt kriseteam 77 62 95 64
Psykiske helsetjenester 480 34 560
Byggforvaltningen 482 59 270 (kommunale bygg: vann, brann og naturskade)
Vann og avløp 970 09 010 (kloakk og drikkevann)
Vern for eldre 800 30 196 (nasjonal kontakttelefon)


Nødnummer:

Navn   Nødnummer       Telefon
             
Ambulanse   113        
             
Brann   110   Brann og redning 
Forsøket 9, 9010 Tromsø
  77 75 95 00 (vaktsentralen)
Ved brann ring 110
             
Politi   112   Troms politidistrikt 
Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø
  77 79 60 00
             
Legevakta       Breivika, 9038 Tromsø
(ved siden av UNN)
  116 117

Skadet vilt
Melding om skadet vilt gis til politiet på telefon 77 79 60 00

Send post

Postadressen er:
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø 

Fakturaadresse

Krav til faktura
Tromsø kommune ønsker fortrinnsvis å motta alle fakturaer på elektronisk handelsformat (EHF), noe som er et krav for alle nye avtaleleverandører.

  1. Alle fakturaer som initieres på bakgrunn av en rekvisisjon fra Tromsø skal merkes med rekvisisjonens rekvisisjonsnummer
  2. Alle andre faktura skal merkes med et bestillernummer og skal oppgis når varen bestilles
  3. Fakturaadresse skal være for alle fakturaer:

Tromsø kommune
Fakturasenteret
Postboks 6901 Langnes
9299 Tromsø

  1. Alle fakturaer skal være merket med vareadresse
  2. Alle som bestiller på vegne av Tromsø kommune skal oppgi rekvisisjons- eller bestillernummer. Disse numrene brukes til automatisk kobling mellom bestiller (rekvirent) og attestant/ anviser (godkjenner)
Les mer om faktura her

Kommunens organisasjonsnummer: 940 101 808
Kommunenummer: 5401