Åpningstider

Åpent fra kl. 0645-1645

Fagdager for personalet, barnehagen er stengt:

Torsdag 8. oktober 2020
Fredag 9. oktober 2020
Mandag 16. november 2020
Fredag 19. februar 2021 
Fredag 30. april 2021 

Kontakt oss

Send oss en epost

Adresse: Sommarøyvegen 32, 9110 Sommarøy
Telefon: 477 11 214

Fagleder: Hanne Sebakk
Telefon: 913 62 331

Enhetsleder: 
Inger Johanne Larsen
Telefon: 979 55 005

Søk barnehageplass